29 Etiopien

 • Ledare: President Mulatu Teshome Wirtu
 • Folkmängd: 103,3 miljoner
 • Antal kristna: 62 miljoner
 • Religion: Kristendom (främst ortodox) / Islam
 • Statsskick: Federal republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Konfessionell protektionism

Situationen för kristna i Etiopien är ofta komplex, med olika former av förföljelse.

Religionsfriheten begränsas av regeringen, och i vissa delar av landet gör konservativa muslimer det svårt för kristna, framför allt kristna konvertiter. Även sekulariseringen orsakar svårigheter för kristna i landet.

”Förbudet mot radiosändningar med religiöst innehåll, och förbudet mot religiösa aktiviteter i utbildningsväsendet begränsar friheten att be, undervisa och predika”, säger en av Open Doors experter på området.

I områden som domineras av den etiopiska ortodoxa kyrkan (EOC), utsätts personer som går med i ett annat kristet samfund för förföljelse från familjen, närsamhället och myndighetspersoner som är medlemmar i EOC.

 

Förföljelsen i Etiopien

Kristna från alla samfund påverkas av förföljelse från samhället, men vissa grupper utsätts för mer förföljelse än andra. Arresteringar är vanliga, och kristna som inte har en traditionell kristen bakgrund utsätts för svår förföljelse från regimen och EOC.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund, främst i landets sydöstra/östra delar, utsätts för svår förföljelse av sina familjer och det närliggande samhället. Det gäller även kristna som lämnar den ortodoxa kyrkan. På vissa platser i landet nekas kristna tillgång till samhällets resurser och/eller utestängs från samhället. Det förekommer att kyrkor attackeras.

 

Exempel

 • I juli 2017 attackeras en kyrka av en muslimsk mobb. Attacken inträffar i en by på landet, 40 mil öster om huvudstaden Addis Abeba. En vägg och kyrkans tak skadas i attacken. Samtidigt attackeras en 27-årig kristen man i sitt hem. Mobben uttryckte sin ilska över att kyrkan evangeliserade i området.
 • Under rapporteringsperioden för WWL 2018 inträffar många våldsamma händelser mot kristna. Tre kristna dödas, andra attackeras eller arresteras och flera företag som drivs av kristna angrips.
 • Delstaten Tigray i norra Etiopien överväger att anta en ny lag som skulle förbjuda kristna att evangelisera och begränsa möjligheter för kristna församlingar som inte tillhör EOC att äga sin egen kyrkolokal eller ens träffas för gudstjänst i hemmen.

 

  Be...

 • Om en större frihet för kyrkan, och be att Gud förändrar regimen och statsanställda, så att deras hjärtan mjuknar.
 • Om enhet och reform inom kyrkan.
 • För kristna som nekas tillgång till kommunala resurser, eller som förföljs av sina familjer för att de lämnat islam.

 

 • Privatlivet
  9,792
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  10,016
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  10,817
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  10,872
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  10,521
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  10,370
  MAX = 16,667

 • 62,4
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige