50 Djibouti

 • Ledare: President Ismail Omar Guelleh
 • Folkmängd: 911 000
 • Antal kristna: 11 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Etniska motsättningar

Regimen försöker kontrollera medborgarna genom att begränsa religions- och yttrandefriheten i landet.

Islam är statsreligion, och lagarna är formade efter sharia. Alla kristna grupper möter förföljelse, men värst drabbade är kristna konvertiter.

Djibouti är beläget på Afrikas horn, omgivet av instabila stater med förtryckande regimer, bland annat Eritrea, Somalia och Jemen. Djibouti fungerar som en transitzon för jihadister och radikala islamistiska strömningar.

Förföljelsen i Djibouti

Islam är statsreligion och landets lagar är formade efter sharialagar, vilket i sin tur innebär att alla kristna samfund möter svårigheter.

Värst förföljelse möter kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. Deras konvertering ses som ett hot mot inhemska seder och traditioner. Många försöker dölja sin tro, men den gemensamma livsstilen gör det mycket svårt.

Bara ryktet om att någon har konverterat riskerar att göra personen arvlös eller att man förlorar vårdnaden om barnen. Myndigheterna misslyckas med att skydda kristna från att attackeras, vilket i praktiken leder till straffrihet för förövarna.

 

Exempel

 • En majoritet av invånarna är konservativa sunnimuslimer. Familjebanden är starka, och det tolereras inte att någon konverterar från islam.
 • Vissa imamer använder fredagsbönen för att förlöjliga kristna och kristendomen.
 • Inget våld mot kristna har rapporterats under rapporteringsperioden för World Watch List 2018.

 

  Be...

 • För kristna som dagligen diskrimineras. Be om frihet att kunna praktisera sin tro.
 • För imamer och andra religiösa ledare som späder på hatet mot kristna. Be att deras hjärtan mjuknar, och att de tar emot Jesus som sin frälsare.
 • Att de kristna får kraft att vara vittnen för Jesus, och att de ska kunna förlåta sina förföljare.

 

 • Privatlivet
  12,188
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  12,240
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  10,337
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  9,896
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  11,667
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  0,000
  MAX = 16,667

 • 56,3
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige