49 Colombia

 • Ledare: President Juan Manuel Santos
 • Folkmängd: 49,1 miljoner
 • Antal kristna: 46,7 miljoner
 • Religion: Kristendom (Romersk katolsk)
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Etniska motsättningar / Organiserad brottslighet

Korruptionen är utbredd i landet och kriminella grupper ligger bakom en stor del av förföljelsen mot kristna.

Även stamledare förföljer kristna konvertiter, då deras konvertering betraktas som ett hot mot inhemska seder och traditioner.

 

Förföljelsen i Colombia

Våldet mot kristna är utbrett, och kommer både från kriminella grupper och från ursprungsbefolkningen. Kristna som evangeliserar eller som aktivt arbetar för att motverka korruption får ta emot dödshot. Dödshoten riktas även mot deras familjer.

Många kristna tvingas betala en så kallad ”skyddsskatt” till kriminella grupper för att inte bli överfallna eller dödade. Det är vanligt att kristna som tidigare varit gängmedlemmar utsätts för våld.

Även bland den inhemska befolkningen är förföljelsen utbredd. Kristna betraktas som ett hot mot etniska seder och kristna hindras från att samlas till gudstjänst. På landsbygden är det vanligt att katolicismen och inhemska traditionella riter mixas ihop. Den som inte längre vill delta i riterna förföljs av lokalsamhället.

Sekulär intolerans är utbredd i media och politiska debatter, framför allt när det kommer till synen på kön, äktenskap och oföddas rättigheter.

Frikyrkliga församlingar missgynnas av regeringen till förmån för den romersk-katolska kyrkan. Det blev framför allt tydligt vid påvens besök i landet i september 2017.

 

Exempel

 • Sommaren 2017 nekades många kristna från ursprungsbefolkningen tillgång till grundläggande samhällsfunktioner, i ett försök att få dem att avsäga sig sin kristna tro.
 • I maj 2017 dödshotades en katolsk präst efter att han fördömt kriminell verksamhet i regionen. Två månader senare hittades en annan katolsk präst dödad. Många kristna flyr sina hem efter att ha blivit hotade av kriminella grupper.

 

  Be...

 • Om ett slut på korruptionen och kriminella organisationers inflytande i landet.
 • Att kristna vill stå fasta i sin tro, och bli ett vittne för sina förföljare.
 • Om tröst till kristna vars familjemedlemmar hör dödats för sin tro, och om kraft att förlåta förövarna.

 

 • Privatlivet
  7,917
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  7,612
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  11,939
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  8,594
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  8,490
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  11,852
  MAX = 16,667

 • 56,4
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige