26 Brunei

 • Ledare: Sultan Hassanal Bolkiah
 • Folkmängd: 434 000
 • Antal kristna: 55 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Absolut monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia

Kristna i Brunei möter allvarlig förföljelse från regimen, familjen och samhället.

Muslimer favoriseras i politiska beslut, och imamer och ledare för etniska grupper förtrycker den kristna minoriteten, och har ett stort inflytande över sultanen i landet, som betraktas som försvarare och beskyddare av islam.

Familjemedlemmar eller grannar behöver bara rapportera de kristna till myndigheterna, om de vill hindra dem att praktisera sin kristna tro. Myndigheterna övervakar alla kyrkor (även registrerade), och kyrkorna möts av restriktioner. 

 

Förföljelsen i Brunei

Att konvertera från islam är olagligt och samhället skyr inga medel för att förmå kristna konvertiter att återgå till islam. Evangelikala församlingar får inte registreras som kyrkor, utan måste registreras som företag, föreningar eller familjecentra. Det innebär att de betraktas som sekulära och är skyldiga att årligen lämna finansiella och operativa rapporter till myndigheterna.

Hela samhället påverkas av införandet av sharialagarna, något som görs i flera steg.

 

Exempel

 • Eftersom det är olagligt att lämna islam, tvingas kristna konvertiter ofta till skilsmässa. Många gånger separeras de också från sina barn.
 • Vissa kristna, och andra minoritetsgrupper, får inte officiellt medborgarskap. Detta har lett till att en stor grupp invånare är statslösa, och missgynnas i många avseenden.
 • Ungdomar lämnar landet, då det många gånger saknar framtidsutsikter. Det påverkar också församlingarna, då det riskerar att påverka nästa generations ledarskap.

 

  Be...

 • Om vishet, mod och kreativitet för kristna att dela evangeliet, trots de begränsningar de möter.
 • Om tröst och styrka för hemligt kristna. Be om urskiljning att veta vilka de kan lita på.
 • Om hjälp och beskydd för kristna konvertiter som riskerar att dömas av landets sharialagar (islamska lagar). 

 

 • Privatlivet
  14,271
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  14,183
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  10,657
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  10,221
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  13,490
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  0,926
  MAX = 16,667

 • 63,7
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige