33 Bhutan

 • Ledare: Kung Jigme Khesar Namgyal Wangchuck
 • Folkmängd: 793 000
 • Antal kristna: 20 000
 • Religion: Buddhism
 • Statsskick: Konstitutionell monarki
 • Förföljelsens grundorsak: Religiös nationalism

Inga kyrkor erkänns officiellt i Bhutan, och kristendomen anses vara en utländsk influens som motarbetas av myndigheterna.

I sin strävan att bibehålla en nationell identitet och enighet förtrycker eller eliminerar myndigheterna alla ”utländska” influenser. Myndigheterna strävar efter att upprätthålla den buddhistiska tron, som ses som ett nationellt arv.

Traditionella, animistiska riter blandas med buddhism, och både buddhistiska och hinduiska religiösa ledare förföljer kristna, framför allt i landets centrala eller östra delar. Kristna konvertiter med buddhistisk bakgrund förföljs framför allt av den egna familjen.

 

Förföljelsen i Bhutan

Buddhismen är starkt förankrad i landet och alla bhutaneser förväntas vara buddhister. Konvertiter med buddhistisk/animistisk bakgrund betraktas med stor skepsis, och de möter påtryckningar från samhället, familjen och religiösa ledare, i försök att förmå dem att återvända till buddhismen.

Lokala myndigheter nekar ofta kristna de certifikat som behövs för att kunna ta lån, registrera fastigheter, söka jobb eller förnya ID-kort.

Inga kristna samfund erkänns officiellt av regeringen. Det innebär att kristna sammankomster sker illegalt, dop inte kan förrättas offentligt och att kristna begravningar ofta stoppas. Det förekommer diskussioner om att registrera och godkänna vissa grupper, men än så länge har det inte gett något resultat.

 

Exempel

 • Trots goda studieresultat tvingades en ung student gå om en årskurs, för att hon var kristen.
 • Efter flera varningar och hot från myndigheterna tvingades två husförsamlingar att upphöra med sin verksamhet.
 • Lantbrukare i Bhutan odlar och skördar ofta gemensamt för att dela på arbetsbördan. Kristna lantbrukare exkluderas vanligen från detta.

 

  Be...

 • Om styrka för kristna konvertiter, de bryter mot landets anti-konverteringslagar när de lämnar den buddhistiska tron.
 • Om fasthet och enhet för de kristna som lever mitt i förföljelse.
 • Att kristnas grannar, vänner och anhöriga blir mottagliga för evangeliet.

 

 • Privatlivet
  11,875
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  11,619
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  12,420
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  11,393
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  13,125
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  1,111
  MAX = 16,667

 • 61,5
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige