41 Bangladesh

 • Ledare: President Abdul Hamid
 • Folkmängd: 164,9 miljoner
 • Antal kristna: 866 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Religiös nationalism

Antalet kristna med muslimsk bakgrund ökar, men de möter förföljelse från radikala islamistiska grupper, lokala religiösa ledare och sina egna familjer.

Det finns krav på att införa sharialagar i landet, och det är vanligt att fatwor (juridiskt utlåtande av fördömande karaktär från en muslimsk lärd) verkställs, framför allt på landsbygden. Lokala myndigheter gör livet svårt för kristna. Det ökade antalet attacker i landet från Islamska Staten har mötts av en striktare granskning från myndigheternas sida, och säkerhetsstyrkor agerar mot islamistiska grupper.

 

Förföljelsen i Bangladesh

Konvertiter med en muslimsk, hinduisk eller etnisk/stambakgrund utsätts för den allvarligaste förföljelsen i Bangladesh. Av rädsla för angrepp träffas kristna konvertiter i hemlighet, i underjordiska husförsamlingar.

Evangelikala församlingar, framför allt pingstförsamlingar, som arbetar bland den muslimska majoriteten, möter attacker och får ta emot dödshot. Även traditionella kyrkor, som den romersk-katolska kyrkan utsätts för angrepp och attacker med jämna mellanrum.

Kristna från stamfolket Santal lider dubbelt, då de tillhör en etnisk minoritet, samtidigt som de förföljs för sin kristna tro och därmed möter våld eller får sina lantegendomar beslagtagna.

 

Exempel

 • I november 2016 tog över 20 präster och biståndsarbetare emot dödshot. Bara en månad innan hade tre romersk-katolska präster med knapp marginal undkommit mordförsök riktat mot dem.
 • Kristna barn tvingas att använda islamska läroböcker i skolorna, böcker som distribueras av regeringen.
 • Efter att ha konverterat till kristendom, hindras före detta muslimer från att få tillgång till olika samhällsresurser, på grund av sin tro.

 

  Be...

 • Att hemligt kristna får styrka att stå fasta i sin tro, framför allt till dem som utsätts för psykisk eller fysisk misshandel.
 • För kristna som har tvingats lämna sin familj och sina hem. Be att deras fysiska, själsliga och andliga behov blir mötta.
 • För Open Doors medarbetare och samarbetspartners, som förmedlar hjälp och stöd till kristna som lever under förföljelse.

 

 • Privatlivet
  10,417
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  8,814
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  11,378
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  9,570
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  7,500
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  10,000
  MAX = 16,667

 • 57,7
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige