45 Azerbajdzjan

 • Ledare: President Ilham Alijev
 • Folkmängd: 10 miljoner
 • Antal kristna: 319 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia

Alla religiösa aktiviteter övervakas noggrant av regeringen, och kristna vet inte längre vem de kan lita på.

Officiellt är landet sekulärt och religionsfrihet råder, men i praktiken övervakas församlingar och kristna sammankomster strikt.

Förföljelsen i Azerbajdzjan

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter den värsta förföljelsen och förtrycks av staten, familjen, vänner och samhället i stort. Rysk-ortodoxa kyrkor utsätts för minst kontroll, då de vanligtvis inte har ett utåtriktat arbete.

Restriktiva lagar, räder mot kyrkor, arresteringar och konfiskering av kristet material gör livet svårt för kristna i landet. Kontrollen är så hög att en del kristna ser det som lättare att evangelisera i länder som Georgien eller Iran än i sitt eget land.

 

Exempel

 • I november 2016 samlades en grupp kristna för ett (oregistrerat) bönemöte hemma hos sin pastor. Polisen kom dit, upprättade en lista på samtliga närvarande och listade all litteratur i huset.
 • Två baptister bötfälldes i december 2016 efter att de arrangerat gudstjänst utan statligt tillstånd. Religiös litteratur beslagtogs och skickades på ”expertanalys”.
 • Kristen litteratur får bara säljas vid registrerade försäljningsställen, samt ha godkänts och kontrollerats av staten. All religiös litteratur som publiceras (gäller även litteratur på internet) eller importeras måste genomgå granskning av statsnämnden. Statsnämnden bestämmer sedan hur många ex som får tryckas eller importeras. Godkänd litteratur måste även ha en stämpel som säger att den är godkänd av statsnämnden.

 

  Be...

 • Om mod för de kristna att dela evangeliet till sina landsmän. Be att kristna ska veta vilka de kan lita på.
 • Om styrka och trygghet för hemligt troende, och för dem som tvingats lämna sina familjer.
 • Att kristna som fått sina biblar beslagtagna i räder, på nytt får tillgång till Bibeln och annan kristen litteratur.

 

 • Privatlivet
  13,125
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  9,135
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  9,295
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  11,068
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  12,396
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  2,407
  MAX = 16,667

 • 57,4
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige