42 Algeriet

 • Ledare: President Abdelaziz Bouteflika
 • Folkmängd: 41,1 miljoner
 • Antal kristna: 68 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / Enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Det förtryck som kristna möter på alla livets områden gör det svårt att öppet visa och praktisera sin kristna tro. Intoleransen från släktingar och grannar är en stor bakomliggande orsak till förföljelsen, i ett land där 99 procent av befolkningen identifierar sig som muslimer.

Men även regimen sätter press på landets kristna genom lagar och administrativ byråkrati, som inskränker religionsfriheten. Förföljelsen av kristna förstärks också av spänningarna mellan amazighs (ursprungsbefolkningen berber) och araber. Många amazighs kommer till tro på Jesus. Radikala islamistiska grupper i regionen är en fara för den algeriska kyrkan.

 

Förföljelsen i Algeriet

Restriktioner och omgivningens attityder begränsar religionsfriheten för kristna i Algeriet. Lagar reglerar gudstjänster och förbjuder konvertering från islam, och hädelselagar gör det svårt för kristna att dela sin tro, av rädsla för att de ska dömas för att ha hädat islam.

Många kristna möter också diskriminering och trakasserier av sin omgivning. Släktingar och grannar försöker tvinga kristna konvertiter att hålla fast vid islam. Förtrycket som kristna möter är framför allt högt på landsbygden, som många gånger är mer religiöst konservativ.

 

Exempel

 • En ung kristen konvertit med muslimsk bakgrund blev misshandlad av sin familj efter att de hittat en bibel under hans säng. De tvingade honom även att fortsätta gå till den lokala moskén. En annan kristen konvertit med muslimsk bakgrund tvingades till skilsmässa efter att hans frus familj upptäckt att han konverterat.
 • Under ramadan 2017 attackerades en kyrka i staden Ouargla nästan dagligen av stenkastande muslimer. I augusti samma år attackerades kyrkan igen av lokalbefolkningen. En katolsk kyrka för gästarbetare förstördes i juni förra året.
 • Flera församlingar, tillhörande den protestantiska kyrkan i Algeriet, EPA, tvingades under rapporteringsperioden för WWL 2018 att upphöra med sina gudstjänster, med hänvisning till en författning från 2006, som reglerar gudstjänster för icke-muslimer.

 

  Be...

 • Att regeringen blir mer öppen mot kristna och erkänner kristnas rättigheter som fullvärdiga medborgare.
 • Om beskydd för kristna som förföljs av sina familjer. Be om styrka att älska och förlåta sina förföljare.
 • Tacka Gud för att kyrkan i Algeriet fortsätter att växa trots förföljelsen!

 

 • Privatlivet
  12,292
  MAX = 16,667

 • Familjelivet
  13,061
  MAX = 16,667

 • Sociala nätverk
  7,452
  MAX = 16,667

 • Livet som medborgare
  10,352
  MAX = 16,667

 • Kyrkolivet
  12,448
  MAX = 16,667

 • Förekomst av våld
  2,037
  MAX = 16,667

 • 57,6
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige