47 Förenade Arabemiraten

 • Ledare: President Khalifa bin Zayed Al-Nuhayyan
 • Folkmängd: 9,7 miljoner
 • Antal kristna: 1,1 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Monarki / Federation
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Samhället är relativt tolerant mot kristna gästarbetare, som får utöva sin tro på bestämda platser eller i sina hem. Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund har däremot inte samma frihet.

Trots att kristna gästarbetare är fria att utöva sin tro privat, möter även de restriktioner. De får inte evangelisera eller be offentligt. Samhället är konservativt och tvingar kristna till stor återhållsamhet, vilket gör det nästan omöjligt för konvertiter att vara öppna med sin omvändelse. Därför finns det nästan inga rapporter om att kristna blir dödade eller skadade på grund av sin tro.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Islam dominerar det privata och det offentliga livet. Kristna med muslimsk bakgrund tvingas ibland att utåt sett fortsätta leva som muslimer och dölja sin tro för att undvika dödsstraff eller andra påföljder. Det är förbjudet att missionera, men icke-muslimska grupper kan utöva sin tro på bestämda platser eller i sina hem.

 

Exempel

 • Alla som konverterar från islam till kristendom möter förtryck från sin omgivning. Konvertiter görs arvlösa, förlorar vårdnaden om sina barn, tvingas gifta sig, blir avskedade eller pressas att arbeta gratis. Många flyr emiratet och söker asyl i andra länder.

 • Utsattheten för kristna gästarbetare är fortsatt stor, särskillt de som arbetar i emiratiska hem. Främst handlar det om sexuella övergrepp.

 

  Be...

 

 • Att Gud ska kalla människor till kristna som behöver gemenskap och uppmuntran.
 • Trots alla restriktioner kommer många till tro i Förenade arabemiraten. Be att Gud ska fortsätta bygga sin kyrka i landet.
 • Privatlivet
  12,9
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  9,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,6
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,1
  MAX = 16,7

 • 60
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2020 Copyright Open Doors Sverige