45 Förenade Arabemiraten

 • Ledare: President Khalifa bin Zayed Al Nahyan
 • Folkmängd: 9,5 miljoner
 • Antal kristna: 1,2 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Monarki / Federation
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck

Samhället är ganska tolerant mot kristna gästarbetare, som får utöva sin tro på bestämda platser eller i sina hem. Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund har däremot inte samma frihet. De möter så pass stort förtryck från familj och omgivning att regimen inte behöver agera mot dem. På så sätt kan regimen å ena sidan hävda att den främjar religiös tolerans, samtidigt som den i praktiken främjar islam.

 

Förföljelsens grundorsak

Islamistiskt förtryck: Islam dominerar det privata och det offentliga livet. Kristna med muslimsk bakgrund tvingas ibland att utåt sett fortsätta leva som muslimer och dölja sin tro för att undvika dödsstraff eller andra påföljder. Det är förbjudet att missionera, men icke-muslimska grupper kan utöva sin tro på bestämda platser eller i sina hem.

Diktatorisk paranoia: Landet styrs av en dynasti som inte tillåter oliktänkande. Yttrandefrihet, pressfrihet och föreningsfrihet är begränsade.

Etniska motsättningar: En klankultur präglad av islamiska normer, till exempel hederskultur, tvingas på kristna vilket framför allt påverkar konvertiter från islam till kristendom.

 

Förföljelsen i Förenade Arabemiraten

Trots att kristna gästarbetare är fria att utöva sin tro privat, möter även de restriktioner. De får inte evangelisera eller be offentligt. Samhället är konservativt och tvingar kristna till stor återhållsamhet, vilket gör det nästan omöjligt för konvertiter att vara öppna med sin omvändelse. Därför finns det nästan inga rapporter om att kristna blir dödade eller skadade för sin tro.

 

Exempel

 • Alla som konverterar från islam till kristendom möter förtryck från sin omgivning. Konvertiter görs arvlösa, förlorar vårdnaden om sina barn, tvingas gifta sig, blir avskedade eller pressas att arbeta gratis. Många flyr emiratet och söker asyl i andra länder.

 • Under rapporteringsperioden för World Watch List 2019 hotades minst en kvinnlig konvertit med tvångsgifte. En del konvertiter flydde till andra delar av landet eller pressades ekonomiskt för att avsäga sig sin tro.

 • Regimen tvingade två ledande internetleverantörer att blockera hemsidor som är kritiska mot islam eller hemsidor som lyfter andra religioner.

 • Det är mycket svårt för kristna gästarbetare att få tillstånd att bygga nya kyrkor, trots att behovet är stort. Lagstiftningen är otydlig, något som skapar administrativa svårigheter.

 

  Be...

 • För ledarna i Förenade Arabemiraten. Be att det ska bli tillåtet för medborgarna att byta religion.
 • Om styrka och stöd till kristna konvertiter som är rädda för att avslöja sin kristna tro för sina familjer. Be att antalet kristna i landet ökar.
 • För kristna kvinnor med muslimsk bakgrund, de förlorar sina ägodelar och även vårdnaden om sina barn om deras tro upptäcks.

 

 • Privatlivet
  12,8
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  12,0
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  9,1
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,5
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,2
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,9
  MAX = 16,7

 • 58
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige