Skänk en gåva 
 

Res med Open Doors

Open Doors arrangerar varje år resor till olika delar av världen. Syftet med resorna är att stärka och hjälpa kristna som förföljs för sin tro. De behöver veta att de inte står ensamma. Till vissa platser finns även behov av att vi tar med och distribuerar Biblar eller annan kristen litteratur. Många av våra resenärer uppger att resorna även påverkat dem själva på djupet.
Res med Open Doors

Res med oss

De flesta av våra resor är internationella, vilket innebär att du reser med kristna från andra länder. Våra resor är också annorlunda på det sättet att de INTE är nöjesresor, utan resor i tjänst på våra förföljda kristna syskons villkor. Varje resa är unik och resenärerna måste vara mycket flexibla och beredda på snabba ändringar under resans gång.

Om du vill resa med oss måste du först sända in en ansöka till Open Doors Sverige. Din ansökan måste först bli godkänd innan du kan ingå i en av våra resegrupper.

Resorna anordnas idag i samarbete med Open Doors systerkontor i Skandinavien.

Gör din intresseanmälan redan idag!

Gör intresseanmälan här 
 
Kurirresor

Kurirresor

Vi arrangerar flera olika kurirresor där vi har med oss Biblar eller annan kristen litteratur. Resorna går till länder där det är svårt att köpa eller få tag på en Bibel eller t.o.m. förbjudet och straffbart att äga kristen litteratur. Syftet med resorna är att förse kristna med Biblar och annan litteratur så att de kan förankras och växa i tron.

Läs mer 
Uppmuntringsresor

Uppmuntringsresor

Vi arrangerar resor där fokus för resan är bön och gemenskap med lokala kristna eller undervisning och utbildning av pastorer och ledare. Syftet med resan är att uppmuntra och stärka kristna i landet som på olika sätt förföljs för sin tro.

Läs mer 
Böneresor

Böneresor

Det finns länder där det är för farligt för de kristna att träffa oss och vara tillsammans med oss. Till dessa länder reser vi för att be. Det är till stor uppmuntran för de kristna i dessa länder att veta att vi kommer och ber för dem och deras land. Syftet med dessa resor är att strategiskt be för städer, områden och länder och uppmuntra kristna i landet genom vår närvaro.

Läs mer