Skänk en gåva 
 
Bön för 7 länder
 

Uppmaning till bön för sju muslimska länder

Pdf Bön för sju länder

Det blev stor uppmärksamhet när USA:s nytillträdde president Donald Trump i januari 2017 meddelade att man ville införa ett inreseförbud för människor från sju muslimska länder.

– Risken med att länder pekas ut på detta sätt är att de kristna minoriteterna i dessa länder blir måltavla för frustration och vrede. Vad dessa länder dessutom har gemensamt är att de ligger väldigt högt på World Watch List, säger Open Doors generalsekreterare Peter Paulsson.

Situationen kan leda till allvarliga repressalier för landets kristna minoriteter. Open Doors vill därför lyfta fram dessa länder i förbön de kommande månaderna. Nedan kan du ta del av sju böneämnen för de sju länderna. Fler böneämnen för respektive land hittar du i en PDF-fil här bredvid. Använd dem i ditt eget böneliv och ta med dem till gemensam förbön i din kyrka/församling.

– Förföljelsen av kristna sker framför allt i de länder där de kristna är i minoritet, oftast i länder där religionen har en stor betydelse. Kristna har ögonen på sig och inte sällan tar regimen i landet billiga politiska poäng genom att på ett populistiskt sätt peka ut och skuldbelägga landets kristna, säger Peter Paulsson.

Utifrån sett betraktas den västerländska världen som ett kristet område och hur det än ligger till med den saken, så finns det många exempel på att kristna minoriteter utsatts för hämndaktioner på grund av västvärldens agerande i olika frågor. Ett välkänt exempel är de så kallade Muhammed-karikatyrerna som publicerades i Danmark 2005.

7 böneämnen för de sju länderna:

  1. Be att Gud ska bygga sitt rike. I flera av länderna finns det mycket få kristna (Somalia, Jemen och även Libyen) och i samtliga länder är de kristna i minoritet. Be att Gud fortsätter att bygga sitt rike i denna del av världen, och genom sin Helige Ande drar många till sig.
  2. Be om Guds nåd och beskydd över sina barn. De sju länderna ligger alla högt på World Watch List (topp 20), och kristna lever under extrem eller mycket allvarlig förföljelse. Be om styrka och beskydd över de kristna i dessa länder. Be Gud hjälpa dem att växa i sin tro, trots de stora utmaningar de möter.
  3. Be att en levande kristen gemenskap ska formas. Tacka Herren för Hans löfte att bygga sin församling. Be om en livskraftig och enad kristen gemenskap, som är väl rustad till att vittna om Kristus och förmedla hopp till folket. Be att Han ska utrusta ledare till att frimodigt betjäna de kristna.
  4. Be för människor i diasporan (förskingringen): De som flytt sina länder och lever i väst har en unik möjlighet att höra evangelium, och bli Jesu lärjungar. Be att kyrkor i deras nya hemländer troget och frimodigt ska nå ut med evangeliet, och betjäna de flyktingar som finns i deras närhet.
  5. Be om större stabilitet i respektive land. Be om fred och stabilitet i dessa länder. Be om större frihet att konvertera, och att inflytandet från radikala islamister minskar.
  6. Be för regimerna. Be för respektive regim i varje land. Be om ett ledarskap som arbetar för större frihet för medborgarna, skapar utrymme för kristna att fritt få tillbe Jesus.
  7. Be om en fruktbärande tjänst: Be för alla som arbetar bland folket i respektive land. Be om vishet och beskydd, samt att en frukt ska komma av detta arbete.