Skänk en gåva 
 
Rädda kyrkan
 

filmklipp

Islamistiska extremister försöker utplåna kyrkan i Mellanöstern, som kämpar för sin överlevnad. Hösten 2016 lanserade Open Doors en sjuårskampanj för att mobilisera kristna världen över till att stå tillsammans med Mellanösterns kristna och ge dem hopp – vi behöver dig och din kyrkas delaktighet!

Kristna i Syrien och Irak lider och behöver vår hjälp att finnas kvar och vara en självklar del i ett område där det i dag råder intensiv förföljelse. Många kristna är  fast beslutna att stanna kvar och betjäna sin församling, de har en viktig roll i att återuppbygga nationen.

Tillsammans kan vi be med dem, utrusta dem och påverka världens ledare för deras skull.

Be
Det viktigaste och mest självklara vi kan göra för Mellanösterns kristna är att stå tillsammans med dem i bön. Ta hjälp av våra böneämnen och arrangera ett bönemöte, minns dem i din andakt eller be i din hemgrupp.

”Vi är väldigt tacksamma för Open Doors … ni följer upp ert arbete med böner: och uppmuntrar andra kyrkor att be för oss. Det är otroligt viktigt.” Pastor Edward från Damaskus, Syrien


Ge
Open Doors stöttar kyrkor och kristna i Mellanöstern på flera sätt. Vi förmedlar akut nödhjälp, som mat, mediciner och kläder – men även mer långsiktigt stöd genom mikrolån, traumarådgivning, samt träning och utbildning för ledare och pastorer. Med din hjälp förmedlar vi hopp till Mellanöstern.

Ge - förmedla hopp


Skriv på
Vi vill samla in 1 miljon namnunderskrifter så att världens ledare för upp kyrkan i Mellanöstern på dagordningen. Petitionen överlämnas till FN:s generalsekreterare i december 2017.

Gör din röst hörd och skriv under vår färdigställda petition.

Open Doors har sammanställt en rapport över situationen i Mellanöstern. Läs en sammanfattning av rapporten "Hopp för Mellanöstern" (SE) eller hela rapporten "Hope for Middle East" (Eng).