Skänk en gåva 
 
Bli Ambassadör
 

Bli Ambassadör!

Många kristna lever ut sin tro med livet som insats. De håller sin tro dold eller saknar friheten att kunna träffa andra kristna för att fira gudstjänst, andra utsetts för våld, hot och trakasserier på grund av sin tro. Skulle du vilja bli deras talesperson och inspirera andra att engagera sig för våra förföljda trossyskon?

Stå upp för dina syskon – bli ambassadör för den förföljda kyrkan!

I dag förföljs kristna i över 60 länder. Under 2015 dödades över 4 300 kristna på grund av sin tro. Mycket pekar på att den siffran kommer att öka. Situationen för de kristna blir allt värre på många platser i världen, och de behöver vår hjälp nu mer än någonsin.

Vår uppgift är att sprida budskapet från den förföljda kyrkan och föra deras talan; Att göra Sveriges kristna medvetna om situationen för många kristna runt om i världen, och motivera dem till att identifiera sig med den del av Kristi kropp som är hotad eller förföljd. För vi är övertygade att: "Om en kroppsdel lider, så lider också de andra." 1 Kor 12:26

Vårt mål är att öka insikten om den förföljelse som pågår. Vi vill därför bygga upp ett nätverk av ambassadörer som är med och lyfter våra trossyskons situation. Du kan stå med oss i detta genom att engagera och informera din församling, på så sätt bygger du broar mellan din församling och dem som lider. Vi vill att du ska vara en röst för den förföljda kyrkan, en ambassadör för våra förföljda syskon. Ett engagemang som kan bli till välsignelse både för dig, din församling och de som förföljs för sin kristna tro.

Anmäl dig här

Frågor och svar

Läs ett brev från en ambassadör