Skänk en gåva 
 
 

Bönekalender

 

  Myanmar (Burma) 

21 november

En familj som konverterat från buddhismen fick sitt hus och sina motorcyklar nedbrända, eftersom de inte ville förneka Jesus. De får nu hjälp av en församling. Be Gud trösta och beskydda familjen. Be också för församlingen som hjälper dem.
Ps 121:1-2

22 november

En kristen med muslimsk bakgrund blev nedskjuten och avled, vilket har skapat rädsla bland flera av Myanmars kristna. Be att landets kristna finner tröst och fred, och att offrets familj får kraft och kärlek i denna svåra tid. Ps 147:13-14

23 november

Be för de etniska minoriteterna i Myanmar, särskilt rohingyafolket. Det förekommer polisvåld mot obeväpnade fångar. Be för fångarna och för rohingyafolket som utsätts för grym förföljelse och nekas medborgarskap. Be särkilt för de kristna bland rohingyafolket, som i övrigt är muslimskt. De upplever på samma gång förföljelse från sitt eget folk på grund av sin tro. Joh 14:13

  Centralafrikanska republiken   

24 november

Be för familjerna till de 80 människor som dödades i en blodig attack i juli. Både kvinnor, barn och sjukvårdspersonal finns bland de dödade. Be Gud stoppa våldet och grymheterna. Be att offrens familjer får uppleva att han är nära dem. Matt 5:4

25 november

Enligt FN har över 600 000 människor fördrivits från sina hem i CAR. Tusentals har flytt till KamerunTchad och DR Kongo, medan andra har flytt ut i bushen. Be Gud ge kraft och husrum till de människor som står utan hem. Be att de grupper som härjar i landet får möta Guds kärlek. Jer 31:3

  Bhutan   

26 november

Kristna i Bhutan har det svårt på grund av myndigheternas begränsningar. Be att regeringen tillåter utgivningen av biblar och annan kristen litteratur, och att Guds Ord får spridning i landet. Apg 19:20

27 november

Be för våra bröder och systrar i Bhutan. Be särskilt att pastorer och kyrkoledare arbetar tillsammans i enhet och ser varandra som delar av Kristi kropp. Joh 17:21

28 november

Be för missionärer och andra kristna som arbetar för att sprida de goda nyheterna om Kristus. Be att Gud öppnar hjärtan för budskapet. Be att missionärer får insikt och kunskap om bhutansk kultur och tankegångar, så att de kan vara visa och ha medkänsla för de människor som de möter när de delar evangeliet. 1 Kor 9:20-22

29 november

Tacka Gud för deltagarna i ett undervisningsprogram för kvinnor. Undervisningen visar på deras värde som Guds skapelse. Be att kvinnorna kommer ihåg och formas av det som de lärt sig, och att det får vara en hjälp till dem för att kunna tjäna och söka Gud. Ps 139:13-16

  Open Doors Sverige     

30 november

Be för Open Doors arbete bland ungdomar och unga vuxna. Be om vishet, välsignelse och tillväxt. 1 Tim 4:12

  Iran   

1 december

Antalet kristna i Iran ökar, men konvertiterna är tvungna att hålla sin tro dold för regimen. Be att de ska få möjlighet att växa i sin tro. Be för pastor Kourouch som leder en nätkyrka. Be om visdom till att vara herde. 2 Pet 3:18

2 december

Pressen på kristna i Iran är hård. Ibland får vi höra goda nyheter om kristna som släpps från fängelset, men livet tillbaka i frihet är ofta utmanande. Många lider av psykiska eller fysiska men. Be för dem. Ps 9:9-10

3 december

Be för Eskandar Rezaei och Soroush Saraei. De har mött mycket motstånd de senaste fem åren. I juli 2017 arresterades de för andra gången då myndigheterna hittade, och konfiskerade, hundratals exemplar av Nya Testamentet i Eskandars hem. Nu står de anklagade för att ha utfört handlingar som är ett ”hot mot rikets säkerhet”. Be att de båda ska bli frikända. Jes 54:17

4 december

Varje år runt jul ökar pressen på persisktalande kristna och de husförsamlingar som finns. Den iranska regimens säkerhetsstyrkor brukar också arrestera fler kristna vid den här tiden på året. Be om beskydd för Irans kristna i jul. Ps 32:7

  Bangladesh   

5 december

Många kristna med muslimsk bakgrund håller sin tro hemlig av rädsla för att bli förföljda, och kan inte fira jul öppet. Därför arrangerar Open Doors en julfest den 14–16 december för dem. Be för deltagarna, att julens budskap ger dem glädje, styrka, mod och hopp. Apg 14:22

6 december

Be att landets kristna ska kunna fira jul i glädje och säkerhet, trots att islamistisk extremism är på frammarsch. Be att skolmyndigheten inte islamiserar läroböckerna ytterligare. Be att regering och opposition ska arbeta tillsammans för en säker utveckling i landet. Ords 19:21

  Internationellt   

7 december

Radikala islamister och krig har fördrivit många i Syrien och Irak, och även om några har återvänt är kyrkan fortfarande hotad och freden skör. Om några dagar presenterar Open Doors namninsamlingen ”Hopp för Mellanöstern” för FN:s generalsekreterare. Be att petitionen gör intryck och bidrar till att ge kristna en framtid i Syrien och Irak, med samma rättigheter som sina grannar. 5 Mos 31:6

  Algeriet   

8 december

Julen i Algeriet firas bland en befolkning där majoriteten är muslimer. Be att kyrkan blir välsignad och får uppleva trygghet. Be att de kristna vågar dela julbudskapet med dem som är nyfikna på festligheterna. Filemon 1:6

9 december

En muslimsk kvinna från Algeriet ställde en fråga om Bibeln på ett internetforum. Som en följd av detta fick hon en bibel skickad till sig, som hon tog emot med glädje. Kvinnan överväger nu att bli kristen. Be att den helige Ande hjälper henne att ta steget. 1 Kor 2:12

10 december

Tacka Gud för alla de människor som söker sanningen i Algeriet. Be att Jesus möter deras sökande och att de ska få ta emot honom. Ps 140:13

Skriv under petitionen: www.open-doors.se/raddakyrkan

  Libanon   

11 december

Precis som tidigare år kommer det att äga rum många julaktiviteter i Libanon. Be att människor blir berörda av julbudskapet i sina hjärtan och vänder sig till Jesus i denna glädjens tid. Kol 3:15

12 december

Be att de radio-, tv- och internet-program, som produceras i Libanon, ska ge riklig skörd för Guds rike, inte bara i Libanon utan också i många andra länder i regionen dit julprogrammen når. Kol 3:16

13 december

Be om styrka till de många kristna som gör ett enormt arbete för flyktingar. Be att julens verklighet sjunker in i deras sinnen och hjärtan och att de ser Jesus i de människor de möter, han som också själv var flykting som barn. Be att kyrkan får bli till välsignelse för de människor som lider denna jul. Hes 34:26

14 december

Be för libanesiska och syriska barns skolgång. De senaste åren har fattigdomen ökat bland den libanesiska befolkningen. Många föräldrar riskerar att inte ha råd att låta sina barn gå tillbaka till skolan, när den nya terminen börjar. Ps 22:26

  Brunei   

15 december

Offentligt julfirande är förbjudet i Brunei. Kristna kan därför bara fira i sitt eget hem eller i kyrkan. De som måste hålla sin tro hemlig, kan bara fira jul i sina hjärtan. Be att julen, trots dessa förbud, kommer att skänka glädje och kärlek från Gud. Joh 14:23

16 december

Be för kristna ungdomar i Brunei, som ofta är ensamma om sin tro bland sina vänner. Islam är mycket framträdande i landet. Be att de unga stärks i sin kristna tro och att de låter sig vägledas av Guds röst i de svåra situationer som de kan hamna i. Joh 10:4

  Indonesien   

17 december

En bensinbomb, som kastades utanför en kyrka i Indonesien, träffade och sårade fyra barn: Alvaro, Trinity, Anita och Intan. Intan dog av sina skador, medan de övriga fortfarande bär på ärr och trauman från händelsen. Be om läkedom för deras fysiska och mentala tillstånd. Jes 53:5

18 december

Be för säkerheten i landet över jul. Islamistisk terrorism är fortfarande utbredd och erfarenheterna visar att det kommer att vara fler hot och angrepp under jul. Be att det blir annorlunda i år och att regeringens antiradikaliseringspolitik visar sig effektiv i bekämpandet av terrorismen. Ps 72:4

19 december

Be för den pågående lärjungaträningen som Open Doors, tillsammans med sina samarbetspartners, bedriver över hela landet. Antalet deltagare och kompetenta ledare ökar. Be att det ska bära frukt. Be även för liknande projekt som kommer att arrangeras under 2018. Ps 19:14

20 december

Flera militanta IS-anhängare arresterades efter ett dåd i maj, då extremister belägrade staden Marawi i grannlandet Filippinerna. Be att arresteringarna blir en varningsklocka för kyrkornas ledare och att de är uppmärksamma på de terrorhot som förekommer, så att de kan förbereda de kristna på förföljelse. Be också att muslimer får se Guds kärlek genom de kristna, och att det får bidra till att stoppa den växande terrorismen i landet. Jes 54:10

  Israel och de palestinska områdena   

21 december

Kristna ledare i Israel och i de palestinska områdena lever under stor press. Be om vila och ny kraft, om visdom, vägledning och villighet att delegera. Ords 4:5

22 december

Be för alla människor som bor i Gaza och som lever under mycket svåra förhållanden. Befolkningen får utstå många prövningar på grund av den komplexa politiska situationen. Be att de får den sjukvård de behöver. Det saknas ofta både medicin, utrustning och elektricitet. Be också för skolorna i Gaza och för barnen i dem. Be att kyrkorna kan stå starka även i fortsättningen. Ps 25:5

23 december

Be för kristna palestinier i Betlehem och de omkringliggande områdena. Be att julen får vara en välsignad tid för kyrkan och för alla som deltar i dess gudstjänster. Be att kyrkan får spela en särskild roll i arbetet för fred och försoning i Mellanöstern. Kol 3:15

24 december

Be för de messianska kyrkorna i Israel. Folk i dessa församlingar är judar eller har nära band till den judiska kulturen, och tror samtidigt på Jesus som Messias. I ortodoxa judars ögon anses det vara värre att vara messiansk jude än kristen med ”hednisk bakgrund”. Flera av dessa församlingar upplever starkt motstånd. I Arad konfronteras den messianska församlingen kontinuerligt av ortodoxa judar. 2 Kor 4:8-10

  Somalia   

25 december

Be om vishet, mod och uthållighet till alla dem som arbetar med att sprida evangeliet i Somalia. Be att Herren får verka bland somalier. Be också att konvertiterna finner underjordiska församlingar där de kan växa i sin tro, och att Gud beskyddar dem som är i fara på grund av att de lämnat islam. 1 Kor 4:12

26 december

Kristna i Somalia riskerar att bli dödade om de blir påkomna med sin tro. Trots faran kommer många till tro på Jesus. Be att nyomvända bevaras och växer i tro och att många fler ska få höra evangeliet via radio och internet. Joh 8:12

  Filippinerna   

27 december

Be att regeringen även i fortsättningen hjälper de människor som tvångsevakuerats från Marawi, nu när staden blivit befriad från IS. Be om en fredlig och meningsfull jul för de kristna som tvingast lämna sina hem och be också för dem som fortfarande hålls som gisslan av islamisterna. Jes 32:18

28 december

En vecka efter att striderna i Marawi bröt ut rapporterade lokala medier att några muslimer hade försvarat kristna mot terroristerna. Tacka Gud för detta och be att kamratskap och fred, oavsett religiös bakgrund, ska få fortsätta. Ps 84:4

29 december

Be för de pågående fredssamtalen mellan kristna och muslimer i södra Filippinerna. Be att muslimer får se den helige Andes verk, blir välsignade genom det och får se och förstå vem Jesus är, genom våra trossyskons liv. Matt 5:16

30 december

Be för en kristen från Tausugfolket. Hennes bror hotar med att döda henne om hon inte lämnar sin tro på Jesus Kristus, vars namn är förbjudet bland muslimerna i Tausugstammen. Be att hennes önskan om att få lära sig mer om Jesus växer sig allt starkare, trots förföljelsen. Hebr 10:22

  Sverige   

31 december

Tacka Gud för att han hållit sin hand över Open Doors arbete under 2017. Be att Han ger styrka, passion och vägledning så att arbetet kan växa ytterligare. Heb 13:6

*Namnen har ändrats av säkerhetsskäl