Skänk en gåva 
 
 

Bönekalender

 

Be varje dag

  Nordkorea   

1 augusti

Eftersom det är så farligt för kristna föräldrar i Nordkorea att dela tron med sina barn, väntar de ofta tills barnen är i slutet av tonåren. Be att Gud vakar över familjerna och verkar i barnens hjärtan, så att de kan ta emot evangeliet, den dag deras föräldrar delar det med dem. Mark 9:36-37

2 augusti

Med undantag av dem som flytt från Nordkorea, har ingen av landets kristna upplevt att bo i ett samhälle, där de fritt kan samlas och tillbe Gud. Be för möjligheter för de kristna att kunna göra det och att detta ska bli verklighet för kommande generationer. Matt 12:20-21

  Nordafrika   

3 augusti

”Du kommer att hamna i helvetet. Du förnekar ditt ursprung. Dina föräldrar är syndare” Hot och mobbning är en vanlig del av skolgången för kristna barn i Nordafrikas muslimskdominerade länder. Be att deras föräldrar ska få vishet att hantera detta. Joh 14:16-17

4 augusti

Barn vill oftast inte sticka ut från mängden, men barn med kristna föräldrar är ofta de enda med kristen bakgrund i sin klass eller skola. Be att de ska finna sin identitet i Kristus och vara starka och modiga, när andra barn utmanar dem i deras tro. Joh 14:27

5 augusti

Be för de barn som blir mobbade och kanske saknar vänner i skolan, att de ska kunna hantera motgångarna på ett bra sätt. Be för dem som lider, som väcks av mardrömmar eller inte vågar sova ensamma eller som inte har lust att gå till skolan. Rom 8:31-39

6 augusti

Tacka Gud för de aktiviteter för barn som finns i olika kyrkor. För barnen är söndagsskolan den plats där de kan möta andra barn med samma bakgrund utan att bli mobbade. Joh 8:32

7 augusti

”Självklart blir vi arga när våra barn blir mobbade. Som föräldrar känner vi oss fångna i vårt utbildningssystem, där barnen är tvungna att lära koranversar utantill”, säger en algerisk far, pappa till tre tonåringar. Be att lagen ska ändras. Fil 4:4-7

 Iran   

8 augusti

Nooshin, 6, blev hänförd över Jesus efter att hon sett en film om Honom. Hon visade filmen för sina muslimska morföräldrar, som nu också håller på att bli intresserade av Jesus. Be för Nooshin och hennes morföräldrar att de också ska lära känna hennes nye vän och överlämna sig till Honom. Hebr 10:35-36

9 augusti

Den iranska regimen hjärntvättar barn från mycket tidig ålder. Barnböcker och tecknade filmer förhärligar martyrdöd. Samtidigt finns det mycket lite kristet material tillgängligt för Irans utspridda husförsamlingar och många barn får inte alls del av detta. ”Jag önskar att plantera trons frö i detta mörker. Jag önskar sprida ljus och kärlek istället för fruktan och skam”, säger Mitra som producerar barntidningar. Be att hon ska lyckas. Jes 9:2-4

10 augusti

I Iran och resten av den persisktalande världen (Tadzjikistan, Afghanistan m.fl.) är barn de minst nådda av evangeliet, samtidigt som de är morgondagens hopp. Det finns cirka 30 miljoner barn under 14 år i dessa områden. Be att de ska lära känna Jesu kärlek. Be också för de barn som tror på Jesus, att Gud ska beskydda och styrka dem och ge dem möjlighet att växa i tron. Matt 19:14

  Filippinerna   

11 augusti

Be för Jen-jen, en ung kristen på södra Filippinerna, som upplever förföljelse från sina muslimska klasskamrater och sin lärare. Be att hon ska hålla fast vid Jesus och sin övertygelse och inte ge efter för pressen. 5 Mos 31:8

12 augusti

Be för Jen-jens familj. Be för hennes fars frälsning och om ett fast jobb, så han kan försörja familjen. Be också att hennes yngre syskon ska få ett mer personligt förhållande till Jesus. Jer 17:7-8

13 augusti

Tacka Gud för tonåringarna Andin och Sahadi, tidigare marijuanamissbrukare och kriminella, som gett sina liv till Jesus och nu tjänar i en församling. De var tidigare muslimer, och de introducerades till Kristus genom kristna som delade ut mat och arrangerade bibelstudier i deras närområde. Be att de ska stå fasta i tron, trots förolämpningarna och förföljelsen de upplever i sin by. Ps 33:18-22

  Brunei   

14 augusti

Be för unga kristna, särskilt bland de infödda, vars tro är sårbar, då de från tidig ålder tvingas att studera islam i skolan. Be att kyrkan ska skapa kreativa kurser och aktiviteter så att de kan växa i sin tro och inte falla för muslimers försök att få dem att konvertera till islam, genom bland annat äktenskap. Ps 1:1-3

15 augusti

Be om större frimodighet och iver för missionsbefallningen bland kristna och församlingsledare. Be att detta ska vara i fokus i kyrkans aktiviteter för barn och unga. 1 Kor 15:57-58

  Syrien   

16 augusti

Många syriska barn har arbetat sedan de var små för att hjälpa sina familjer. Be att de ska kunna se en ”ljus framtid”, något som många inte alls kan föreställa sig för barnen. Klag 3:18-26

17 augusti

Syriska barn i Syrien och utlandet har ofta förlorat flera års skolgång. Många av de syriska barnen i t.ex. Libanon går inte i skolan och de beskriver sitt liv som tråkigt och ledsamt och de riskerar att stå utan framtida möjligheter. Be att fler barn ska få tillgång till utbildning och att extremister inte ska förleda dem. Ord 2:1-15

18 augusti

Pastor Simon vet att han är kallad till att betjäna kyrkorna i södra Syrien, men hans tre döttrar ber honom dagligen att de som familj ska lämna landet. De flesta av flickornas vänner har flytt – varje dag säger de farväl till vänner via sociala medier. Be för familjen. Ps 37:39

  Myanmar   

19 augusti

Många av de kristna barnen i delstaten Chin måste, på grund av fattigdom, gå i buddhistiska skolor. Be att de trots detta ska växa i sin relation till Gud, och att de ska få medel till att kunna gå i kristna skolor, där de kan lära sig mer om Bibeln. Ps 22:24-31

20 augusti

Tacka Herren för de barnläger som Open Doors arrangerade tidigare i år för barn från Kachinstammen. 18 barn tog emot Jesus som sin frälsare. Be att de ska växa upp med en hunger efter Gud. Ps 37:3-6

  Arabiska halvön   

21 augusti

Tacka Herren för barnen till kristna med muslimsk bakgrund. Be att de ska växa sig starka i tron, få stort inflytande på sina muslimska jämnåriga och vara redskap till att deras hjärtan öppnas för Jesus. Ef 6:15

22 augusti

Be för de barn vars pappor har åkt till Qatar för att bygga hotell och stadion till fotbolls-VM 2022. De saknar en fadersfigur då deras pappor är borta under ett eller två års tid. Ord 14:26

  Bhutan   

23 augusti

Sherpas klasskamrater hånar honom för att han är kristen. En gång tvingades han dricka ”heligt vatten”, eftersom han vägrade att delta i skolans buddhistiska ritualer. Be att han ska bli styrkt av Gud och få stöd av sin familj när han mobbas. Jes 41:10

24 augusti

Tacka Gud för att han förändrar hjärtan hos unga människor i Bhutan genom ungdomsläger. Be att de ungas tro ska stärkas, när de läser Bibeln och ber till Honom. Jos 1:7-9

25 augusti

”Jag trodde att jag inte skulle kunna stå framför barn och vuxna och undervisa och jag tänkte återvända till mitt jobb som kock, men den helige Ande uppmuntrade mig att fortsätta.” I dag, tre år senare, undervisar Sonam* över 100 barn i tre barnklubbar. Open Doors träning för söndagsskollärare har gett honom självförtroende att undervisa. Be Gud hjälpa honom. Fil 4:13

26 augusti

Be för de unga studerande som möts i hemliga bibelstudiegrupper. En av dem, Khassar*, kommer från en buddhistisk familj och möter motstånd från sin mor på grund av sin kristna tro. Han gömmer sin bibel på dagen och läser i den när alla sover. Be att han ska kunna leva ut sin tro öppet i sin familj och att de ska komma till tro på Jesus. Ps 25:8-10

  Centralasien   

27 augusti

En ny mufti (muslimsk rättslärd) samlade ledare och andra människor i sitt distrikt och uppmanade dem att pressa de kristna. Han bad folk att förbjuda sina barn att prata med barn från kristna familjer och att ignorera och förödmjuka dem. Be för de kristna och för barnens säkerhet. Ps 37:5-9

28 augusti

Mariam, en ung tadzjikisk kristen med muslimsk bakgrund, flydde och gömde sig hos en annan kristen kvinna, eftersom hennes mor slog henne och krävde att hon skulle förneka sin tro. Men hennes mor och bröder dök upp på en gudstjänst, där de krävde att få ta med sig Mariam hem. De hotade med att dra henne genom byn naken och till och med att döda henne. Be om beskydd för Mariam och be för hennes familjs frälsning. Ps 40:2-4 

  Nigeria   

29 augusti

Kristna elever i delstater i norra Nigeria med sharialagar blir ofta nekade tillgång till skola, läkarkliniker och brunnar. Sedan 2005 har Open Doors hjälpt till med att bygga 16 skolor och också borrat brunnar. Tacka Herren för att detta varit möjligt och be om välsignelse över arbetet och eleverna, så att de inte bara får god undervisning utan förankras i tron. Ps 36:6-11

30 augusti

I maj blev 82 av de skolflickor från Chibok som kidnappades 2014, släppta av Boko Haram. Tacka Gud och be om fysiskt och känslomässigt helande till flickorna och deras familjer. Be att Gud beskyddar och säkrar frigivandet av de 100 flickor som fortfarande är bortförda och de cirka 2 000 andra kidnappade, vilkas öde är okänt. Ps 147:3-6

  Sverige   

31 augusti

Be att Gud välsignar Open Doors resor och de som reser med oss för att betjäna och uppmuntra den förföljda kyrkan. Be att många fler reser med oss. 2 Kor 9:12-14

*Namnen har ändrats av säkerhetsskäl