Skänk en gåva 
 
 

Bönekalender

 

Be varje dag

  Kina 

22 februari

Det finns många utmaningar för tibetanska kristna – en av dem är äktenskapet. I den tibetanska kulturen kräver äktenskap inte trohet. Be för en kinesisk missionär, som försöker vägleda nykristna tibetaner att leva efter Guds ord och skapa starka äktenskap. En av hans kvinnliga lärjungar, som varit kristen i några få år, har varit otrogen flera gånger och har nu gett sig iväg med en annan man. Be att hon ska vända tillbaka till Jesus. Hebr 3:12-14

23 februari

En nykristen upplever press från sin familj. Han har inte haft mod att ta bort Buddhabilder från sitt hus, eftersom hans föräldrar då skulle bli arga. Han tror på Jesus, men på grund av risken för förföljelse väntar han på det rätta tillfället att berätta om sin tro. Be för honom och för hans vittnesbörd, att den helige Ande ska leda honom i hans beslut. Ps 32:8

24 februari

Broder Saok* blev förra året sänd till en muslimsk by för att vara herde för cirka 50 kristna med muslimsk bakgrund. Nyligen anhöll polisen många av dem och konfiskerade alla deras biblar. Saok blev tvungen att fly med sin familj. Han planerar att flytta till en by i närheten för att fortsätta arbetet. Be för Saok och hans familj, deras säkerhet och för mod att fortsätta. Be också för de lokala kristna och deras tro mitt i svårigheterna. 5 Mos 31:8

  Indien   

25 februari

Naxaliter utför konstant angrepp mot exempelvis Malkangiri i Odisha. De försöker överta kontrollen över fattiga byar och religionen där, så att de har möjlighet att finna stöd för att nå sina syften. Be för dessa områden och för de kristna som lever där. Ps 10:1-14

26 februari

I mars är det val i flera av de indiska delstaterna. Be att Gud ska ta kontroll och att utfallet av valet ska leda till fred och stabilitet i landet. Ps 18:2-4

27 februari

Open Doors planerar att återuppföra hus som tillhör kristna, påverkade av översvämningarna i delstaten Tamil Nadu, bland annat i delstatens huvudstad Chennai. Be för projektet och de berörda kristna. Ps 23

  Sverige   

28 februari

Be för den undersökning av religiöst motiverad förföljelse mot kristna migranter i Sverige som Open Doors håller på att ta fram. Be för rätt kontaktpersoner, och om Guds vägledning i arbetet med att ta fram rapporten. Ord 2:6

  Nordkorea   

1 mars

Bibeln är förbjuden i Nordkorea, och det finns knappast något land i världen där så många biblar är nergrävda i jorden eller undangömda på andra ställen. Be för de kristna som är modiga nog att ha en bibel, läsa den i nattens mörker och sedan gömma undan den igen. Be Herren ge liv genom sitt Ord och förse fler nordkoreaner med biblar. 1 Pet 2:9

2 mars

Ett stort antal nordkoreaner anhålls varje år, ingen vet exakt hur många det rör sig om. Hela familjer försvinner. Ibland avrättas människor, många döms till år av tvångsarbete. Be om styrka och tröst för de kristna som finns i landets arbetsläger. Heb 12:12-13

3 mars

Våldtäkter är vanligt förekommande i fängelser och fångläger. Om en kvinna blir gravid blir hon ofta dödad. Nordkoreanska kvinnor som är utsatta för människohandel i Kina, skickas tillbaka till Nordkorea om myndigheterna upptäcker dem. Den som är gravid tvingas göra abort. Regimen, som önskar en ”ren ras”, tillåter inte kvinnorna att föda ”kinesiska barn”. Be om beskydd och helande för dessa kvinnor. Ps 147:3

4 mars

Kristendom är förbjuden och det finns inga kyrkor eller präster som kan förrätta bröllop. Brudpar får istället ett typiskt regeringskontrollerat bröllop. Många kristna ordnar hemliga bröllopsgudstjänster i små grupper, som inte drar till sig uppmärksamhet. Be Gud välsigna dessa äktenskap och hemliga ceremonier. 1 Mos 2:18-24

  Myanmar   

5 mars

Tacka Herren för Open Doors utbildningsprogram ”Värdefulla kvinnor”. ”Under utbildningen insåg jag att jag är dyrbar och värdefull, skapad av Gud med ett syfte. Jag känner mig mer självsäker och har lärt mig att gå till Herren med mina bördor”, säger en deltagare. Be för deltagarna, att de får vara vittnesbörd i sina hem, i samhället och i världen. Jes 43:4-5

6 mars

Be för deltagarna på en ledarutbildning som Open Doors arrangerar. Be att de tar till sig av undervisningen och implementerar det i sina lokala kyrkor, så att de blir mer effektiva ledare. Jos 1:9

7 mars

Be för ungdomarna som deltar i en utbildning för unga ledare. 1 Joh 2:14

  Malaysia   

8 mars

Under denna månad diskuterar parlamentet på nytt ett lagförslag om att ge landets shariadomstolar mer makt. Be att lagen inte antas, så att shariadomstolarna inte vinner mark och kroppsliga bestraffningar införs. Be om vishet och frimodighet till församlingar och kristna politiker som står upp mot lagförslaget, trots hot från islamister. Apg 5:29

9 mars

Wahhabism, en starkt fundamentalistisk tolkning av islam, vinner terräng i Malaysia och bryter ner den toleranta kulturen i landet. Nyligen ombads snabbmatsresturanger att ändra namnet på ”hotdog” till ”korv” och ”root beer” (en amerikansk läskedryck) till ”RB” eftersom hundar och öl är förbjudet i islam. Be att kyrkan ser det akuta behovet av att nå ut till muslimer med evangeliet. Be att de kan stå emot trycket och inte godtar extremisternas livsstil och intolerans. Heb 10:24

10 mars

I en malaysisk tidningsartikel anklagades kristna för att ha utnyttjat ett politiskt utomhusmöte till att ”ifrågasätta och försvaga den muslimska tron”. Anklagelsen uppkom eftersom kristna delat ut mat och vatten till deltagarna och använt sociala medier för att mobilisera till bön för mötet och för landet. Be att de kristnas handlingar och omsorg om sitt land inte blir feltolkade. 2 Thess 2:16-17

11 mars

Den tidigare muslimen Rooney Rebit har äntligen fått ett nytt id-kort, som identifierar honom som kristen. Samtidigt nekade domstolen tre andra kristna att få nya id-kort, då man ansåg att de konverterat till islam genom att gifta sig med en muslim. Be om visdom och mod till kyrkorna och de politiker som kämpar för religionsfrihet. Jes 41:10

  Kuba   

12 mars

Östra Kuba lider fortfarande av sviterna efter orkanen Matthews framfart hösten 2016. Genom lokala samarbetspartner delar Open Doors ut nödhjälp, men myndigheterna försöker stoppa detta. De kräver att kyrkorna ger nödhjälpen till staten. Pastorerna som ansvarar för nödhjälpen övervakas konstant av polisen. Be för kyrkoledarna som vill betjäna sitt samhälle. Be om mod och vishet till att fortsätta arbetet. Apg 10:34-35

13 mars

Kuba håller på att förändras. Präster och pastorer i landets växande kyrka är bekymrade över kommersialiseringen. ”Idag har kyrkan inga konkurrenter,” berättar en präst. Förändringarna kommer att ställa kyrkan inför nya utmaningar. Be för kyrkan i Kuba och för dess präster och pastorer. 5 Mos 30:15-16

  Tunisien   

14 mars

Be för en ung flicka som utsätts för svår förföljelse från sin familj, som försöker tvinga henne att avsvärja sig sin nya tro. Fil 4:13

15 mars

Tacka Herren för den unge troende tunisier som har döpt tre av sina vänner. Be Herren lära dessa nya kristna att lyda Honom, läsa hans Ord och föra många andra till tro. Jes 55:11

16 mars

Det finns kristna i Tunisien som aktivt ber för sitt land. Be att de blir uppmuntrade till att fortsätta denna bönetjänst och be att många fler uppfylls av en önskan om att be för sitt land. Rom 12:12

17 mars

Be för tre kristna som har fått en nära gemenskap som bröder i Kristus. Tacka Herren för att de – trots ekonomiska svårigheter, arbetslöshet och sjukdom – inte har slutat träffas. Matt 18:19-20

  Syrien   

18 mars

Fortsätt att be för att kriget i Syrien ska få ett slut. Kriget har orsakat så många tragedier där miljontals syrier tvingats lämna sina hem. Be att det snart blir fred. Klag 3:22-25

19 mars

Be för de många människor i Syrien som har fortsatt att göra gott under de fem år som kriget pågått. Be om fortsatt styrka, glädje och uppmuntran till var och en av dem. Jes 1:17-18

20 mars

Syrier börjar återvända hem till städer och byar som har befriats. Men många saknar hus att bo i och kommer sakna offentlig infrastruktur eller säkerhet. Be att medborgargrupper upprättas, som arbetar med att förbättra förhållandena i sina närområden. Ef 2:19

21 mars

Be för unga syrier som funderar på vad framtiden i Syrien kan ge. Be också för alla de barn som har påverkats av allt det förfärliga som fortfarande pågår. Upp 21:4

  Sri Lanka   

22 mars

I december blev några kristna i Gampahadistriktet förhörda om sina gudstjänster av två poliser, som kom för att stoppa ett bönemöte i ett privat hem. Husets ägare träffade sedan de buddhistiska religiösa ledarna tillsammans med polisen och beordrades att upphöra med sina bönemöten. Myndigheterna i byn gav dem tillåtelse att fortsätta med mötena. Be för de många kristna i Sri Lanka som blivit utfrågade av grannar och pressas till att upphöra med att praktisera sin kristna tro. Fil 2:14-16

23 mars

I ett möte med 15 bybor, en pastor och de lokala myndigheterna, beskylldes pastorn för att störa freden i byn och han beordrades att lämna området. Elektriciteten har stängts av i hans hus. En bybo hotade honom till livet. Be att pastorn får hjälp och blir styrkt i sin tro. Ps 37:34

24 mars

En radikal politisk grupp som kallas Sinha Le (Lejonets Blod) får allt större inflytande. Gruppen sår hat mot landets minoriteter, både kristna, muslimer och hinduer. Be att acceptans för minoriteterna breder ut sig i samhället. 2 Krön 14:10

25 mars

Tacka Gud för en lyckad ”Stå stark i stormen” kurs för unga kristna. ”Jag är mycket glad för att ha fått möjligheten att vara med,” säger en deltagare, som på kursen fick en förnyad kärlek till Jesus och förlät flera människor. ”Jag lärde mig hur kristna ska bemöta förföljelse med frimodighet. Som ett resultat av kursen har jag förpliktat mig till att prioritera bön i min vardag och till att sprida evangeliet. Och jag kommer att förlåta dem som har gjort orätt mot mig.” Be för denne unge man. Jer 17:7-8

  Filippinerna 

26 mars

Tacka Gud för de personer vars liv blivit välsignade av de läs- och skrivkurser som hålls på flera platser i södra Filippinerna. ”Min far är fastighetsskötare och min mor tvättar andra människors kläder,” berättar en kvinnlig deltagare, som innan kursen var analfabet. ”Nu kan jag läsa och skriva. Jag tackar Open Doors, men mest av allt tackar jag Jesus Kristus för denna välsignelse.” Ps 108:4-5

27 mars

Be för ett gift par i södra Filippinerna som deltagit i en äktenskapskurs. Be att deras äktenskap får avspegla Jesu kärlek till kyrkan. ”Jag har lärt mig att leva i harmoni,” berättar kvinnan. ”Som man och hustru ska vi älska och förstå varandra och inte ha hemligheter för varandra.” Pred 4:12

28 mars

Be för 19 kristna familjer med muslimsk bakgrund från Samastammen, vars hem och ägodelar förstördes i en brand i provinsen Zamboanga i november. Branden berörde 60 familjer i området. Be Herren försörja dessa familjer, som nu måste starta om från grunden igen. 1 Pet 5:7

  Jemen   

29 mars

Åtta av tio jemeniter är beroende av nödhjälp. Hjälpen kanaliseras vanligtvis genom stammar eller familjer, som kristna ofta är avskurna från. Be att hjälpen också når de kristna. Ps 40:1-4

30 mars

Det krig som Saudiarabien utkämpar i Jemen, gör att extremister från al-Qaida och IS kan röra sig fritt inom landet. De är extremt aggressiva mot kristna. Be att Herren rör vid extremisternas hjärtan, så att de tar emot evangeliet och börjar följa Jesus. Matt 5:16

  Sverige   

31 mars

Be om beskydd över Open Doors arbete i Sverige. Be om vishet, vägledning och styrka till medarbetare, presentatörer och volontärer. Ef 3:16-17

*Namnen har ändrats av säkerhetsskäl