Skänk en gåva 
 
 

Bönekalender

 

  Irak   

1 oktober

Även om det ser ut som att en seger över IS snart kan vara möjlig, så saknar Irak stabilitet. Be för alla som har makt i landet, att de verkar för en fredlig framtid, där minoriteters rättigheter och intressen tas tillvara. Ps 37:5-6

2 oktober

Be för säkerheten i de områden som blivit befriade från IS. Det pågår fortfarande sammanstötningar och strider mellan de styrkor som ska försvara områdena och det hindrar irakier från att återvända hem. 1 Tim 2:1-4

3 oktober

Processen för att återuppbygga byar och städer som blivit återerövrade från IS tar lång tid. Det saknas resurser, säkerhet och offentlig service. Be att Gud förser människor med det som är nödvändigt för att livet på nytt ska kunna blomstra här.
Jes 61:1-3

4 oktober

Innan Saddam Hussein kom till makten i slutet på 1970-talet, fanns det upp emot 2 miljoner kristna i landet. När han avsattes hade tre fjärdedelar av de kristna lämnat landet. I dag finns det bara mellan 200 000 och 250 000 kristna kvar. Be för dem – att Gud vägleder och ger dem hopp om en framtid i landet. Jer 29:11

5 oktober

Be om enhet bland de kristna. Några kyrkoledare fokuserar mer på etnicitet och kyrklig tillhörighet än på sin kristna identitet och att vara Jesu efterföljare. Ef 4:3-6

6 oktober

Vi får höra uppmuntrande berättelser om människor som kommer till tro på Jesus i södra Irak. Tacka Gud! Be om herdar till de nykristna, som kan stilla deras hunger efter undervisning i ordet. Ps 28:8-9

7 oktober

Våra lokala partners i Irak har stöttat uppstarten av stödcenter i flera kristna byar på Nineveslätten. I varje center finns en kommitté som fattar beslut som rör processen att få människor att återvända, och ge ekonomiskt stöd till enskilda familjer. Be att de fattar rätta beslut och kan vara ett stöd för de återvändande familjerna och att de ska kunna uppmuntra ännu fler att återvända hem. Mika 4:6

8 oktober

I staden Qaraqosh har restaureringen av 74 hus som tillhör kristna familjer startat. Detta stöttas av vår lokala samarbetspartner. Flera av familjerna har redan öppnat affärsverksamhet i staden där det tidigare bodde 50 000 kristna. Tacka Gud för kommittén som koordinerar projektet att bygga upp samhället igen. Jes 61:4

9 oktober

Många muslimer i Irak visar intresse för evangeliet. Några kyrkoledare tror att framtidens kyrka i Irak primärt kommer att bestå av kristna med muslimsk bakgrund. Tacka Gud för dem! Be Gud ge de kristna mod till att hjälpa sina landsmän i deras sökande efter sanningen. Be att många kommer till tro, trots att det är förbjudet i lag att konvertera från islam. Rom 6:8

10 oktober

Be för de barn som fördrivits från sina hem. De påverkas bland annat av att deras föräldrar har svårt att se hur deras framtid kommer att se ut. Tacka Gud för de kyrkor som gör en insats för att ge barnen positiva upplevelser genom till exempel läger.
Matt 19:14

11 oktober

Be för barnen i kristna familjer, särskilt för dem som bor utanför det kurdiska området. ”Kristna barn kan inte gå i en vanlig skola på grund av diskriminering och den islamiska undervisningen”, säger en far vars son går på en skola som finansieras av en kyrka. ”Vi får betala mycket pengar för att ge våra barn en god utbildning.” 2 Tim 3:15-17

12 oktober

Irakiska präster, pastorer och kyrkoledare kan ha svårt att hitta de rätta orden för att uppmuntra människor i sina kyrkor. ”Be att jag ska kunna vara till större uppmuntran för människor, att Herren använder mina ord och handlingar för att stötta dem”, säger en pastor. Jes 55:10-11

13 oktober

Fem irakier har fått nytt arbete på en livsmedelsfabrik i Erbil. De fördrevs när IS erövrade deras byar 2016. Be att produktionen växer och kan försörja ännu fler familjer. 1 Kor 15:58

14 oktober

Be för situationen i den irakiska huvudstaden Bagdad. De frekventa bombangreppen utförda av olika radikala grupper skördar många människoliv, många av dem är civila. Be Herren om fred. Ps 55:19

15 oktober

IS har redan trängts undan från många ställen i Irak, men kristna bekymrar sig för att gruppens radikala ideologi kommer att finnas kvar i Irak även när IS är borta. Be att Herren förvandlar hjärtat på dem som har förbindelse eller sympatiserar med IS. Be för deras omvändelse och frälsning. Fil 2:10-11

  Syrien   

16 oktober

Be för dem med makt och inflytande i den syriska regimen, hos oppositionsgrupper och bland de utländska aktörer som är involverade i konflikten i Syrien. Hittills har förhandlingarna inte lett till någon fred, däremot fortsätter hela tiden vapenleveranserna och den militära aktiviteten, och många människor lider. Be att utvecklingen ska vända. Ps 6:5

17 oktober

Kriget fortsätter på många håll i Syrien och det finns fortfarande ett stort behov av basala förnödenheter. Be att våra kristna bröder och systrar även i fortsättningen blir uppmuntrade av den hjälp de tar emot och be att de håller fast i tron. Joh 14:23

18 oktober

Under de senaste månaderna har syriska flyktingar och internflyktingar börjat återvända till sina hem. I ungefär ett år har Open Doors hjälpt kristna att reparera ödelagda hem i Damaskus, Homs och i omkringliggande byar och på så sätt gjort återvändandet lättare. Be för de familjer som är i fortsatt behov av hjälp: att de finner vägar till att kunna arbeta och överleva som familjer. Ps 116:5-6

19 oktober

Många barn har upplevt våld, fått trauman eller psykologiska besvär efter att ha tvingats på flykt, bort från sitt hem och tryggheten där. Detta har berövat dem en vanlig barndom. Be för barnen, och tacka Gud för de aktiviteter för barn som vi får förmånen att hjälpa till med och finansiera. Jes 49:13

20 oktober

Situationen i Deraa i södra Syrien blir värre och värre. För några månader sedan inleddes strider mellan rebeller och regeringsstyrkor. Open Doors stöttar varje månad 300 kristna familjer i Deraa med livsmedel, men oroligheterna har försenat eller förhindrat fler leveranser. Invånarna blir fångar i sina egna hem. Be för situationen i Deraa och att Herren ska beskydda de kristna där. Ps 59:2-3

21 oktober

Många ledare har lämnat Syrien och kyrkan i landet. Be om nya visa ledare med villighet att undervisa och betjäna sina församlingar. Apg 4:29-30

22 oktober

Tacka Gud för en ung syrier som blev kidnappad av IS för tre år sedan men nu är fri igen. ”Gud övergav och svek mig inte,” säger han. ”Jag kände av kraften från bönerna som betts för mig då jag var kidnappad. Fortsätt att be för att jag ska komma närmare Gud.” Be för honom och för andra som blivit bortförda av extremistgrupper, att de också får erfara Guds närvaro och hjälp. Ps 34:19

23 oktober

Gud kan fortfarande förvandla människor, precis som han förvandlade Paulus från att vara en som förföljde kristna till att bli ledare i kyrkan. Be Gud förvandla hjärtat på dem som förföljer de kristna i Syrien. Jes 55:5

24 oktober

En av våra samarbetskyrkor i Syrien delar ut nödhjälp till flyktingar. Några av mottagarna har uttryckt att de blivit helt förbluffade av den kärlek i praktisk handling som de upplever: ”Ni har gett oss mycket, mat, omsorg, uppoffringar och kärlek, och vi har inte gett er annat än våra problem,” sa en mamma efter att hon tagit emot sitt första matpaket. Tacka Gud för kyrkorna som hjälper familjerna. Be att de som blir hjälpta får se Kristi härlighet. Joh 15:9-10

25 oktober

Tacka Gud för den betydelse som en ny mjölkproducent har i nordöstra Syrien. Gården drivs av en lokal kyrka och etablerades med hjälp av Open Doors. ”De kristna i området var överraskade av projektet, eftersom bönder just nu säljer sina gårdar och hus och lämnar Syrien,” säger en lokal medarbetare och berättar att projektet har gjort dem själva mycket tryggare att stanna och starta upp nya projekt. Tacka Gud för projekt som detta, och be att det får arbetarna i stånd till att tjäna tillräckligt för att kunna försörja sina familjer. 1 Tess 1:3-4

26 oktober

Tacka Gud för det team som arbetar i Syrien och för att Han har hållit sin hand över dem ännu ett år. På vägarna och när de besöker människor får de se mycket. Be Herren hjälpa dem att kunna bearbeta sina upplevelser och inte överväldigas av den stora uppgiften och de många behoven. Kol 1:11

27 oktober

”Vi lider varje dag,” berättar en ung syrisk man. ”Du kan inte föreställa dig hur vi lever. Det är så farligt... Bomber som faller än här och än där. Ibland får vi höra att någon vi känner är död. Det dör många unga människor varje dag.” Be för honom och för andra unga syrier som varje dag lever i rädsla och har förlorat vänner eller familj i kriget. 2 Tim 1:6-7

28 oktober

Kyrkan i Syrien kan spela en viktig roll för försoningsprocessen i de områden där striderna nu har upphört, och i hela landet när kriget är över. Be att kyrkan får bli en bro mellan olika grupper och ha ett positivt inflytande. Ef 3:10-12

29 oktober

Många kyrkor har blivit förstörda av krig och bomber. Open Doors hjälper några av församlingarna med att återuppbygga sina byggnader. Be att kristna snart ska kunna samlas igen och känna att de tillhör en kyrka. Matt 18:20

30 oktober

Tacka Gud för pastorerna i Syrien som spelar en viktig roll och hjälper internflyktingar i nöd och samtidigt uppmuntrar och undervisar sina egna församlingar. Be Herren välsigna deras arbete, familjer och privatliv. Ef 1:3

  Sverige   

31 oktober  

Be för det dagliga arbetet på Open Doors Sverigekontor. Be om Guds vishet och väglednign i de satsningar som pågår. Heb 4:16

*Namnen har ändrats av säkerhetsskäl