Skänk en gåva 
 
 

Bönekalender

 

Be varje dag

 30 Dagar 

Den 27 maj till 25 juni pågår den muslimska fastemånaden ramadan. Böneämnerna baserar sig på häftet 30 Dagar i bön för den muslimska världen, som du kan beställa från oss här, och är framtagna av organisationen 30 Days International.

20 juni (dag 25)

Det kräver mod att våga tänka annorlunda i ett land som Saudiarabien, platsen för islams födelse, ett land med en stark stamlojalitet och stränga religiösa lagar. Men inget kan stoppa dem som önskar att lära känna Gud, och många hittar sätt att följa Jesus på. Be att Gud utgjuter sin Ande i ännu större utsträckning i detta land. 1 Kor 2:9-10

21 juni (dag 26)

Laylat Al-Qadr – även kallad ”Ödets natt” – är natten då muslimer tror att Koranens första vers blev uppenbarad för Muhammed. Enligt några muslimer kan man under denna natt uppleva att Gud är mycket nära, och många har haft drömmar och sett syner om Jesus denna natt. Be att den helige Ande på nytt vill ge detta till dem som söker klarhet. Apg 16:9-10

22 juni (dag 27)

Många konservativt klädda muslimer i Väst får utstå misstänksamma blickar, blir hånade eller utsätts för ännu värre saker. Farzana arbetar bland muslimer som fallit offer för hatbrott och felaktigt blivit identifierade som extremister. ”Vad skulle Jesus ha gjort?” frågar hon. ”Fördöm inte människor slentrianmässigt. Kom istället med kärlek och acceptans. Jesus kom till oss i vår mörkaste stund. Fråga honom om hur han tänker komma till dem!” 1 Joh 4:18a

23 juni (dag 28)

”Att vara gonja är att vara muslim”, även om de flesta ur gonjafolket i norra Ghana också tillber lokala gudar och förfäder. När beslut ska fattas är stammens åsikt viktig, även när det gäller trosfrågor. När någon väljer att följa Jesus, möter de förföljelse av olika slag. Be att de kristna bland gonjafolket får veta hur de kan dela sin tro med sina familjer. 1 Joh 4:11-12

24 juni (dag 29)

Även om många bland komeringfolket på södra Sumatra i Indonesien inte går till moskén, är islam en viktig del av deras kulturella identitet. Många praktiserar en form av islam som blivit uppblandad med folktro. Kristna, som arbetar bland dem, vittnar om att komeringfolket är öppna för att få höra om Jesus. Be för detta folk och för de kristna som arbetar bland dem. Luk 13:15

25 juni (dag 30)

På senare år har Frankrike fått utstå flera terrordåd, inspirerade av islamistisk extremism, och det franska folkets tolerans och sympati för muslimer som inte är extremister hänger på en skör tråd. Be för dem som fallit offer för terrorn och be om visdom till makthavare och de kristna i Frankrike: Att de följer Jesu bud om att älska sina fiender. Matt 5:44

  Tunisien   

26 juni

Alltsedan den arabiska våren och de turbulenta år som följde den, har Tunisien upplevt politisk oro. Be att visa och rättfärdiga människor kommer till makten i landet. Be också att kristendomen och kyrkan får en plats i samhället. 1 Tim 2:2 27 juni - Tunisiska kristna kämpar fortfarande för att få uppleva gemenskap med varandra. Be att kristna i Tunisien finner andra kristna som de kan bilda grupper med. Matt 18:19-20

28 juni

Be för Fethi* och Weam*, som båda är kristna. Tillsammans med tre andra vänner vill de starta en husförsamling. Be att de får visdom och inspiration från den helige Ande. Ps 86:11

29 juni

Be för Imen*, en ung tunisisk flicka, som valt att dela sin kristna tro med sina klasskamrater. Skolan lägger en enorm press på henne för att få henne att sluta med att vittna. 5 Mos 31:8

  Sverige   

30 juni

Open Doors kommer att medverka vid flera sommarkonferenser, för att berätta om den förföljda kyrkan. Be för bra samtal och att fler personer ska få ett hjärta för de förföljda. 1 Kor 12:26

  Nordkorea   

1 juli

Den nordkoreanska regimen använder lokalsamhället för att hålla koll på medborgarna genom bland annat medborgargarden. Det är gardesledarens uppgift att rapportera om alla i grannskapet. Varje vecka ska nordkoreaner delta i obligatoriska möten, och polisen har tjocka mappar om varje invånare. Genom att kombinera olika upplysningar hoppas de få reda vem som är illojal. Be att ”seende ögon blir blinda” när det gäller att upptäcka kristna aktiviteter. Matt 28:20

2 juli

Be för familjer som splittrats, bland annat genom att mannen sitter i ett fångläger och hans fru och barn i ett annat, eller genom att familjemedlemmar blivit avrättade. Be Gud trösta, läka och ge dem hopp. Matt 11:28

3 juli

Be för de utländska medborgare (många av dem kristna) som hålls fångna i Nordkorea: Lim Hyun-Soo (Kanada, livstidsdömd), Dong-Cheol Kim (USA, 10 års fängelse), Otto Warmbler (USA, 15 års fängelse), Kim Hak Song (USA, ännu inte dömd), och de tre sydkoreanska missionärerna Kim Gook-gi, Choi Chun-gil och Kim Jung-Wook, vars möjligheter att lämna landet är mycket små. Rom 15:30

4 juli

Be för kristna som vi inte känner till, men som lider för sin tro i Nordkorea. Be att Gud gör dem värdiga det kall vi har – att lida för Honom. Be att Gud ger dem styrka att hålla ut. Be att deras vittnesbörd och lidanden berör vakter och medfångar.
1 Pet 4:12-14

  Indien   

5 juli

Be för kyrkorna i nordöstra Indien. Flera av dem har ännu inte förstått vilket hot den nya politiska situationen utgör i flera områden, något som kan påverka kyrkan som helhet. Be att kyrkorna förenas och håller ihop. Ef 3:20-21

6 juli

I östra Indien håller några kvinnor på att starta hemgrupper för förföljda kristna kvinnor som arbetar inom teindustrin. Be för dem. 1 Kor 1:9

7 juli

Be för delstaten Uttar Pradesh, där det hindunationalistiska partiet BJP vann delstatsvalet med stor majoritet. BJP har utsett en aggressiv och minoritetsfientlig man till posten som delstatens chefsminister. Hebr 13:6

8 juli

Be för den kristna minoriteten i delstaten Uttar Pradesh. De har blivit måltavlor för hinduiska extremister och många församlingar hindras från att hålla gudstjänst. Jes 41:10

  Centralafrikanska Republiken (CAR)   

9 juli

För två år sedan levde Hannah utan hopp efter att ha blivit våldtagen under inbördeskriget. I dag äger hon en liten butik, som hon kunnat öppna tack vare stöd från ett av Open Doors självhjälpsteam. Dessa team är viktiga redskap i kampen mot den fattigdom och förtvivlan, som följer av trauman. Vägen ut ur trauman är ofta lång. Be för kvinnorna i dessa grupper och om styrka och vägledning till gruppledarna. Heb 12:12

10 juli

Östra delarna av CAR kontrolleras fortfarande av den till övervägande delen muslimska milis, som tidigare kallades Seleka. Kristna utsätts för skoningslöst våld och pressas till att förneka Kristus. Be om beskydd och omsorg till kristna i dessa områden. Be särskit för kristna flickor, eftersom våldtäkter är mycket vanligt. 4 Mos 6:24-26

11 juli

För kristna internflyktingar, som bor i flyktinglägren i Kaga Bandoro, handlar livet nu enbart om att skaffa sig det allra viktigaste – mat. Samtidigt kämpar de för att kunna komma över sina trauman. Be Herren trösta de kristna, som mist sina närmaste i brutala angrepp. Jes 53:4-5

12 juli

Många pastorer lever i flyktinglägren i Kaga Bandoro, där de förkunnar Guds Ord till de kristna och uppmanar dem till att hålla ut och förlåta. Be att pastorerna får vandra nära Herren och vara i stånd till att trösta och bygga upp Hans folk. Jes 2:5

  Qatar   

13 juli

Många av Qatars migrantarbetare är kristna. De är ofta iväg från sina familjer i ett eller två år, medan de bygger hotell och fotbollsarenor till VM 2022. De har lockats av möjligheten att tjäna pengar, men har blivit fångar i orättfärdiga anställningsvillkor och utnyttjas. Många vill gärna åka hem men deras kontrakt tillåter inte det. Be att de bli rättfärdigt behandlade och att deras äktenskap får vara friska och starka trots den långa tiden ifrån varandra. Jak 5:10-11

  Kuba   

14 juli

Open Doors satsning att befrämja ekumenisk dialog i Kuba bär redan frukt. Kyrkoledare som förut inte varit vana vid att träffas, ber nu tillsammans och planerar gemensamma åtgärder. Be att de även framöver finner lämpliga sätt för att stärka enheten. Apg 2:42-44

15 juli

En kubansk pastors försök att praktiskt tjäna sitt lokalsamhälle har missförståtts av myndigheterna. Deras fördomar och motvilja skapar nu problem för honom och hans familj. Be om beskydd för familjen. Jes 40:31

16 juli

I februari startade en evangelisationskampanj i Havanna. Det finns ingen uttalad arrangör för insatsen men många deltar på eget initiativ. Myndigheterna är väl medvetna om kampanjen, som omfattar både offentliga konserter och andra aktiviteter. Om det uppstår oväntade situationer kan det leda till motstånd från mydigheterna. Be Gud beskydda de kristna deltagarna. 2 Kor 4:7-10

17 juli

Kyrkorna i Baracoa, som i oktober drabbades av orkanen Matthew, är fortfarande inte återuppbyggda helt och hållet. Open Doors har sänt hjälp till dem. Be Gud välsigna arbetet så att kyrkorna kan bli återställda. Samtidigt hotar torka att leda till problem med vattenförsörjningen. Kuba behöver regn – be även om det. Hos 6:3

  De palestinska områdena   

18 juli

Många barn vill vara med på sommarläger som kyrkor och kristna organisationer anordnar. Be för barnens och medarbetarnas säkerhet. Matt 19:14

19 juli

Be för Open Doors arbete bland dem som behöver sjukvård. Särskilt i Gaza är det svårt att få bra behandling. Även äldre och handikappade har det svårt här. Ps 20:2

20 juli

Be för de kristna i Gaza, de blir färre för vart år som går. Be för dem som känner sig kallade att stanna och tjäna i och utanför församlingen. Matt 21:22

  Eritrea   

21 juli

De eritreanska myndigheterna litar inte på kristna och betraktar dem som fiender. Kristna aktiviteter övervakas fortfarande. Be att kyrkan inte tappar modet utan fortsätter med att leva och vittna för Jesus. Be att det ska stå klart för regeringen att kristna önskar att få vara med och bygga upp, inte förstöra. Matt 5:11-12

22 juli 

Muslimska samfund fortsätter att försöka få fotfäste i Eritrea. De erbjuder jobbmöjligheter till fattiga muslimer och stöttar och betalar högre utbildning så att de inte lämnar landet. Be om nåd, visdom och mod till kyrkan att trofast fortsätta dela evangeliet med icketroende. Ps 103:11

23 juli

Be för enhet mellan kyrkorna, som verkar mitt i politisk instabilitet, ekonomiska utmaningar och religiöst motstånd. Ps 145:16-18

24 juli

Be att Gud fortsätter att hålla sin hand över kristna som sitter fängslade för sin tro, och över deras familjer. Be att Gud visar omsorg om dem på alla sätt. Arresteringarna fortsätter och många som släpps fria måste återuppta sin militärtjänst. Många lider av posttraumatisk stress, högt blodtryck eller diabetes. Be om helande för dem. Jes 57:18-19

  Kina   

25 juli

Broder Ye brinner för att betjäna tibetanska kristna med buddhistisk bakgrund. Han arbetar också tillsammans med kinesiska missionärer som försöker förena kristna tibetaner i bön och i en kristen gemenskap. De letar efter sätt för att tillsammans kunna betjäna dessa få kristna. Be att Herren styrker och hjälper pastor Ye. Be att de sammanhang som missionärerna kommer ifrån får ett hjärta för missionen. Ps 37:39-40

26 juli

Abliz bedriver teologisk skola för nykristna med muslimsk bakgrund. På grund av den förvärrade situationen i västra Kina kan han inte längre sända studenter till andra delar av Kina. Polisen har varnat och förhört honom. Be för Abliz, hans familj och för studenterna. Be också att alla kristna med muslimsk bakgrund i västra Kina får styrka att stå fast mitt i stormen. Ps 29:10-11

27 juli

Teresa är en av få kristna tibetanska ledare. Hon trakasseras av sin familj på grund av sin tro, men hennes fars plötsliga och allvarliga sjukdom har gett Teresa en möjlighet att vittna för honom. Be om helande och frälsning för hennes far. Be även om kärlek och tålamod för Teresa. Apg 28:8

  Vietnam   

28 juli

När pastor Mark önskade att överlämna ledningen av församlingen till någon annan, för att själv kunna fokusera på att plantera nya församlingar, insåg han att han inte lärt upp nästa generation till att ta över. Be Gud om hjälp så att Mark och andra pastorer i Vietnam kan lära barn och unga om tron och utmana dem till tjänst. Ps 71:16-17

29 juli

Be för 28-årige Luy*. Genom Guds förvandling ändrades hans liv från att handla om att dricka och spela till att älska andra. Hans förvandling förde också hans familj till tro. I mars kallade myndigheterna Luy och hans familj till ett samtal. De sa åt Luy att upphöra med att berätta om Jesus och tvingade honom avge ett skriftligt löfte på det. Familjen är orolig för honom. Be Gud ge visdom, kraft och styrka till Luy. Ps 89:16-18

30 juli

Be att översättningarna av Bibeln till olika stamspråk ska bli klara och att kristna från de olika stammarna ska bli välsignade när de läser Guds ord på sitt eget språk. Joh 5:24

  Sverige   

31 juli

Be för Open Doors Sveriges arbete under hösten. Be om Herrens vishet, vägledning och kraft i de satsningar som vi står inför. Ps 23:3 

*Namnen har ändrats av säkerhetsskäl