Skänk en gåva 
 
 

Akademi för unga vuxna

Open Doors Akademi för unga vuxna är akademin för dig som är mellan 18 och 30 år. Syftet med akademin är att utbilda, träna och hjälpa unga vuxna som med sina gåvor vill vara med och förändra, påverka och vara en röst för den förföljda kyrkan.

”Under de föreläsningar jag haft de senaste åren har jag mött en stor längtan från ungdomar att vara med och förändra. Många har utryckt en oro över att detta ämne inte lyfts tillräckligt i kyrkan i dag, och har en längtan till ett större engagemang. Många ställer sig frågan hur de ska kunna hjälpa”, säger Cornelia Sander, ungdomssamordnare för Open Doors Sverige.

Open Doors Youth vill bjuda in ungdomar från hela Sverige att delta i vår ungdomsakademi, som startar den första helgen i september 2017 och sträcker sig till våren 2018. Under denna period kommer man vid tre helger träffas på Götabro kursgård (utanför Örebro) för att inspireras och få undervisning i ämnen som:

 • Förföljelse mot kristna
 • Mänskliga rättigheter
 • Hur håller jag bäst en föreläsning
 • Konsten om att tala och inspirera
 • Att leda sig själv 
 • Källkritik
 • Att vara en röst i samhället
 • Opinionsbildning
 • Gud vill använda alla mina gåvor
 • Det ni gör för en av dessa mina minsta

Under akademin kommer deltagarna att få hålla i ett projekt för Open Doors på sina respektive hemorter. Det kan antingen vara genom att blogga regelbundet, arrangera en kväll för förföljda kristna, tala om Open Doors arbete på ett möte eller hålla seminarium om kristnas situation i världen.

Vi vill ge utrymme för stor kreativitet och hjälpa ungdomar att på bästa sätt förmedla det Gud lagt ner i dem. Något som kommer att ske genom bland annat:

 • Inspirations och undervisningshelger
 • Online-coaching
 • Mentorskap
 • Litteratur och undervisningsmaterial

”Under ett besök i England fick jag förmånen  att träffa en tjej som gått Open Doors ungdomsakademi i England. Där tändes en längtan i mig att få göra detta även i Sverige! Tjejen sa till mig att hon har fått vänner för livet, vänner i samma ålder som brinner för samma sak, att hon inte längre är ensam i denna fråga. Detta längtar jag efter att se i Sverige”, säger Cornelia.

Akademin avslutas med en gemensam resa för deltagarna för att träffa, uppmuntra och uppmuntras av kristna som dagligen möter förföljelse.

ANMÄL DIG HÄR!