Skänk en gåva 
 
Akademi unga vuxna
 

- Vi tränar dig i att vara en röst för den förföljda kyrkan -

Open Doors Akademi för unga vuxna riktar sig till dig som är mellan 18 och 30 år. Syftet med akademin är att utbilda, träna och hjälpa unga vuxna som med sina gåvor vill vara med och förändra, påverka och vara en röst för den förföljda kyrkan. Akademin startar den första helgen i september 2017 och sträcker sig till våren 2018.

Målet

Målet med akademin är att du blir en röst för den förföljda kyrkan, genom att:

 1. Få en djupare förståelse av Open Doors arbete och situationen för kristna i världen
 2. Använda dig praktiskt av dina individuella gåvor genom ett valfritt, självständigt projektarbete under året
 3. Få stöd och handledning i hur du strategiskt kan föra fram ditt budskap i samhället

Akademins innehåll

 • Tre inspirations och undervisningshelger på Götabro kursgård (utanför Örebro)
  • Litteratur och undervisningsmaterial
  • Seminarier med praktiska övningar som hålls av erfarna talare inom områdena mänskliga rättigheter, kommunikation, ledarskap, opinion, retorik mm.
 • Ett självständigt projektarbete som genomförs under året
  • Online-coaching i projektets olika delmoment
  • Mentorskap av en personlig handledare från Open Doors
 • En gemensam resa till ett land där kristna förföljs för sin tro
  • Personliga möten med förföljda kristna som ger möjlighet till utbyte, gemensam bön och ömsesidig uppmuntran

Arbetsformer

Det praktiska projektet kommer du att hålla i på din respektive hemort. Arbetet på projektet sker självständig, men med hjälp av online-coaching och handledning på distans. Projektet kan vara olika utformad, beroende på dina individuella gåvor, men exempel kan vara att du bloggar regelbundet, arrangerar en kväll för förföljda kristna, talar om Open Doors arbete på ett möte eller håller ett seminarium om kristnas situation i världen. Vi vill ge utrymme för stor kreativitet och vill hjälpa dig att på bästa sätt förmedla det Gud har lagt ner i dig.

Gästföreläsare

 • Lars Adaktusson, EU-parlamentariker (KD)
 • Josefine Arenius, Ledarutvecklare
 • Jenny Axene, Grundare ”Invisible Friend”
 • Charbel Gabro, Grundare ”Integrera flera”
  mfl

När du anmäler dig till akademin ber vi dig att svara på några frågor om dig själv. Ladda ner dokumentet här för att skicka in din ansökan eller klicka här och fyll i formuläret. 

Fyll i och skicka svaret till vårt kontor:

Open Doros Sverige
Idrottsvägen 16
70232 Örebro

eller maila in dina svar till cornelias@od.org

Anmälan är sedan fullbordad och antagningsprocessen börjar.

Sista anmälningsdag för akademin 2017/18 är 1 augusti

ANMÄL DIG HÄR!