38 Egypten

 • Ledare: President Abdel Fattah el-Sisi
 • Folkmängd: 108,0 miljoner
 • Antal kristna: 9,8 miljoner
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia / Konfessionell protektionism


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Kristna diskrimineras regelbundet på grund av sin tro. Den svåraste förföljelsen utsätts kristna konvertiter för.

I Egypten riskerar kristna män att förlora sina arbeten eller få svårt att hitta ett arbete, medan kvinnor riskerar att trakasseras öppet på gatan. Kristna skolbarn utsätts för mobbing och det förekommer att muslimska mobbar tvingar kristna fly sina hem efter påstått hädelse. Förföljelsen mot kristna är vanligast i södra Egypten, där islamistiska extremister är aktiva. Framför allt inträffar attacker på landsbygden.

Landets president al-Sisi och hans regering gör dock regelbundet positiva uttalanden om Egyptens kristna minoritetsbefolkning. Bland annat har han lyft katolska kyrkans långa historia i landet, och inkluderar både muslimer och kristna i den egyptiska identiteten. Men det synsättet sträcker sig sällan utanför de större städerna – myndigheter ignorerar eller förminskar kristna egypters utsatthet och de konsekvenser det för med sig.

Det är också svårt för kristna församlingar att få tillstånd att bygga kyrkor, även om det blivit något lättare de senaste åren. På grund av al-Sisis auktoritära styre är det verkningslöst, och till och med farligt, för Egyptens kristna att öppet påtala orättvisor.

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter den svåraste förföljelsen. De utsätts för en enorm press från sina familjer och sitt samhälle att återvända till islam. Den egyptiska säkerhetstjänsten är känd för att arrestera och skrämma konvertiter till tystnad. Det är även omöjligt för konvertiter att bli officiellt erkända som kristna av staten.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden?

Det är fortsatt svårt att följa Jesus i det egyptiska samhället. Visa positiva förändringar har skett under rapporteringsperioden för World Watch List 2024. Bland annat har regeringen lovat att godkänna bygglov för kyrkobyggnader. De islamistiska extremisterna i Sinai-området är i stort sett besegrade.

Kristna på landsbygden och i städer med svag socioekonomisk utveckling är fortsatt i riskzonen för att utsättas för våld och diskriminering på grund av sin tro. Flera attacker mot kristna har registrerats under det gångna året.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter förföljelse av släkt, närsamhälle och av säkerhetstjänsten. Kristna i södra Egypten, framför allt på landsbygden, utsätts också regelbundet för förförföljelse och diskriminering.

 

 • Privatlivet
  12,5
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  13,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,4
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,9
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  10,9
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  7,8
  MAX = 16,7

 • 68
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige