Ta ställning för religionsfrihet - bli medlem

Misshandlad, trakasserad, ställd inför domstol. Det är vardag för miljontals kristna som nekas religionsfrihet. De ber oss om hjälp - i bön och i handling.

Tycker du som vi, att våra kristna syskon ute i världen ska ha rätt att få tro - i frihet och utan rädsla? Bli då medlem i Open Doors! Ju fler vi blir, desto tyngre blir vår gemensamma röst och det ger oss kraft att påverka mer och långsiktigt förbättra deras villkor.

Som medlem i Open Doors blir du en del av en missionsorganisation som anser att varje person har rätt att välja och utöva sin religion efter egen övertygelse och eget samvete. Ditt medlemskap kommer att göra stor nytta.

I medlemskapet ingår Open Doors månadstidning/bönekalender som kommer ut 12 nummer per år, samt rösträtt på Open Doors årsmöte.

Vill du bli medlem nu?
Sätt in medlemsavgiften på:

Bankgiro: 900-3054, eller
Plusgiro: 900305-4

Skriv ”medlem” samt namn, alla familjemedlemmars namn vid hushållsmedlemskap, kontaktuppgifter och e-postadress vid inbetalning.

MEDLEMSAVGIFTER
Medlemskap för dig som är ungdom (7-25 år) och pensionär        100 KR/ÅR
Medlemskap för dig som är över 26 år                                          200 KR/ÅR
Hushållsmedlemskap, för hela familjen                                           300 KR/ÅR

90_konto