26 Bangladesh

 • Ledare: Premiärminister Sheikh Hasina Wazed
 • Folkmängd: 169,4 miljoner
 • Antal kristna: 950 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Islamistiskt förtryck


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Religion är starkt knuten till det lokala samhällets identitet, så den som lämnar den lokalt dominerande religionen för att bli kristen riskerar att anklagas för förräderi.

I Bangladesh utsätts kristna konvertiter för de allvarligaste restriktionerna, diskrimineringen och flest attacker. Pressen är densamma oavsett om konvertiten kommer från en muslimsk, hinduisk, buddhistisk eller animistisk bakgrund.

Konvertiter från Bangladesh samlas ofta i små husförsamlingar, på grund av risken för attacker. Alla kyrkor som arbetar och evangeliserar bland den muslimska majoriteten utsätts för förföljelse, men även historiska samfund som traditionellt sett inte brukar evangelisera, som den romersk-katolska kyrkan, utsätts allt oftare för dödshot och attacker.

Kristna stamfolk lever med en dubbel utsatthet eftersom de tillhör både en etnisk och en religiös minoritet. De riskerar både att bli fråntagna sin mark och utsätts för våld.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden?

Förtrycket i vardagen minskade för kristna i Bangladesh - medan våldet mot kristna och kristna egendomar ökade. Flera rapporter om attacker mot kristna, däribland kvinnor och barn, registrerades under rapporteringsperioden för World Watch List 2024. De våldsamma sammandrabbningarna i april 2023 resulterade i att åtta kristna stammedlemmar dödades. Under kampanjarbetet inför valet i januari 2024 har kristna och andra minoriteter också utsatts för större påtryckningar att anpassa sig till den omgivande kulturen.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna som har konverterat från majoritetsreligionen i sitt område är de som drabbas av den allvarligaste förföljelsen. Attacker i april 2023 var en påminnelse om den etnoreligiösa faktorn i hatet mot kristna. Landets norra region, där många etniska minoriteter finns, är ett område där kristnas rättigheter kränks, utan att det väcker någon större uppmärksamhet.

Kristna i den till största delen muslimska folkgruppen rohingya, som flydde till Bangladesh från Myanmar, utsätts för trakasserier, våld och starka påtryckningar från sin omgivning. De har inga möjligheter att fly eller få rättvisa, inte minst på grund av att radikala islamiska grupper får allt större inflytande i flyktinglägren.

 

 • Privatlivet
  12,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  10,6
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  10,8
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  10,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  14,1
  MAX = 16,7

 • 71
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige