30 Bangladesh

 • Ledare: Premiärminister Sheikh Hasina Wazed
 • Folkmängd: 167,9 miljoner
 • Antal kristna: 938 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Parlamentarisk republik
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia / Islamistiskt förtryck


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Kristna konvertiter från en hinduisk, muslimsk eller stambakgrund är utsatta för förföljelse, och möter restriktioner, diskriminering och ibland till och med våldsamma attacker. Därför träffas kristna oftast i hemlighet för att fira gudstjänst eller dela gemenskap med varandra.

 Protestantiska församlingar som har ett utåtriktat arbete riskerar att mötas av förföljelse, det gäller främst församlingar i samhällen med muslimsk majoritet. Det förekommer att pastorer och församlingsledare arresteras, och på så sätt försvagas den kristna gemenskapen och många kristna vågar inte fira gudstjänst tillsammans. Även kristna från andra samfund, som den romersk-katolska kyrkan, utsätts för allt fler attacker och dödshot.

 

Vad har förändrats under 2022?

Trots en liten minskning av inrapporterat våld mot kristna under rapporteringsperioden för World Watch List 2023 har förtrycket kristna möter i privatlivet ökat, då konvertiter möter en större press än tidigare. Förföljelsen mot kristna i Bangladesh fortsätter vara svår.

 

Så utsätts olika grupper

Landets norra delar, där många etniska minoriteter lever, är en särskilt svår plats för kristna att leva på, eftersom de möter förföljelse både från den muslimska majoriteten och den buddhistiska minoriteten, samt från personer som tillhör olika stamreligioner.

De senaste åren har över 700 000 flyktingar anlänt från grannlandet Myanmar och majoriteten har bosatt sig i Cox Bazar-distriktet som ligger på landets sydöstra spets. Bland flyktingarna finns en liten minoritet av kristna konvertiter från rohingya-folket som är dubbelt utsatta: dels på grund av sin nya tro, dels på grund av att de tillhör en utsatt minoritetsgrupp.

 

 • Privatlivet
  12,6
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  10,7
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  12,8
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,3
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  10,6
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  10,7
  MAX = 16,7

 • 69
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige