50 Azerbajdzjan

 • Ledare: President Ilham Alijev
 • Folkmängd: 9,9 miljoner
 • Antal kristna: 321 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik
 • Förföljelsens grundorsak: Diktatorisk paranoia

Alla religiösa aktiviteter övervakas noggrant av regeringen, och kristna vet inte längre vem de kan lita på.

Officiellt är landet sekulärt och religionsfrihet råder, men i praktiken övervakas församlingar och kristna sammankomster strikt.

 

Förföljelsens grundorsak

Diktatorisk paranoia: Endast religiösa grupper som är statligt kontrollerade är tillåtna. Statliga infiltratörer finns i alla religiösa församlingar och polisen kallar regelbundet in pastorer och andra kyrkoledare till samtal.

Islamistiskt förtryck: Azerbajdzjaner som konverterar till kristendom förtrycks och utsätts ibland även för fysiskt våld från sin omgivning, i ett försök att få dem att återvända till sin tidigare tro.

 

Förföljelsen i Azerbajdzjan

Kristna konvertiter med muslimsk bakgrund möter den värsta förföljelsen och förtrycks av staten, familjen, vänner och samhället i stort. Rysk-ortodoxa kyrkor utsätts för minst kontroll, då de vanligtvis inte har ett utåtriktat arbete.

Restriktiva lagar, razzior mot kyrkor, arresteringar och konfiskering av kristet material gör livet svårt för kristna i landet.

 

Exempel

 • I november 2016 samlades en grupp kristna för ett (oregistrerat) bönemöte hemma hos sin pastor. Polisen kom dit, upprättade en lista på samtliga närvarande och listade all litteratur i huset.
 • Två baptister bötfälldes i december 2016 efter att de arrangerat gudstjänst utan statligt tillstånd. Religiös litteratur beslagtogs och skickades på ”expertanalys”.
 • Kristen litteratur får bara säljas vid registrerade försäljningsställen, samt ha godkänts och kontrollerats av staten. All religiös litteratur som publiceras (gäller även litteratur på internet) eller importeras måste genomgå granskning av statsnämnden. Statsnämnden bestämmer sedan hur många ex som får tryckas eller importeras. Godkänd litteratur måste även ha en stämpel som säger att den är godkänd av statsnämnden.

 

  Be...

 • För de små församlingarna i Azerbajdzjan, dess medlemmar möter påtryckningar från polis. 
 • Be om ny försörjning för de många kristna som förlorat arbetet på grund av att de blivit kristna.
 • Be att kyrkan mer fritt ska få samlas och tillbe Jesus.

 

 • Privatlivet
  13,2
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  9,9
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  9,3
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  11,1
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  12,4
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  1,5
  MAX = 16,7

 • 57
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017 Copyright Open Doors Sverige