15 Algeriet

 • Ledare: President Abdelmadjid Tebboune
 • Folkmängd: 46,1 miljoner
 • Antal kristna: 144 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / Enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Kristna i Algeriet möter allvarligt förtryck från samhället och staten. Kristna möter även förföljelse från sina familjer och sin närmaste omgivning. Islamistiska ledare influerar myndigheterna vilket påverkar de kristna negativt.

En majoritet av de kristna i Algeriet består av konvertiter med muslimsk bakgrund. De trakasseras och diskrimineras i sin vardag av både familj och samhället, som försöker tvinga dem att anpassa sig till muslimska normer och traditioner. Kristna konvertiter lever under hård press – både från myndigheterna och det omgivande samhället – att avsäga sig sin tro på Jesus och återvända till islam.

Den statliga pressen som protestantiska kristna möter har ökat, och är det högsta på flera decennier. Kyrkor som tvingats stänga har fortfarande inte fått öppna, och ytterligare kyrkor har beordrats att stänga ner. Staten har utfärdat hot mot en del församlingsledare om de fortsätter att hålla gudstjänster.

Algeriet har lagar mot icke-muslimsk tillbedjan, däribland lagar som förbjuder allt som kan ”rubba en muslims tro” eller användas som ”medel för att locka en muslim att konvertera till en annan religion”. Dessa vaga lagar kan användas för att pressa kristna att hålla tyst om sin tro eller missbrukas mot det som går utanför majoritetsreligionen.

 

Vad har förändrats under rapporteringsperioden?

Den statliga pressen på protestantiska kristna har ökat. Tidigare år har man tvingats bevittna när många kyrkor har stängts ner, men under rapporteringsperioden för World Watch List 2024 tycks taktiken ha ändrats. I stället för att kyrkobyggnader officiellt bommas igen har myndigheterna börjat hota församlingsledarna med förföljelse om de inte slutar att hålla gudstjänster. Nu finns bara 4 av de 47 evangelikala kyrkorna i Algeriet kvar. Även församlingar från andra samfund har upphört hålla gudstjänster eftersom de är rädda för åtgärder från myndigheterna. Ett flertal kristna har även fått fängelsestraff på oklara grunder.

I övrigt är pressen fortsatt stor inom livets alla områden för Algeriets kristna. Precis som i resten av norra Afrika är det oftast mycket svårt att följa Jesus.

 

Så utsätts olika grupper

Majoriteten av de kristna lever i norra Algeriet, där antalet kristna blivit fler.  Pressen kristna möter från både myndigheter och det omgivande samhället fortsätter vara stor. I södra Algeriet är omständigheterna för de kristna svår och det finns väldigt få tillgängliga kyrkor. Även om militanta islamister inte har något utbrett stöd i den allmänna befolkningen, utövar de muslimska ledarna stort inflytande över Algeriets myndigheter och samhälle.

 

 • Privatlivet
  14,4
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  14,0
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  15,6
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  9,8
  MAX = 16,7

 • 79
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2024 Copyright Open Doors Sverige