19 Algeriet

 • Ledare: President Abdelmadjid Tebboune
 • Folkmängd: 45,4 miljoner
 • Antal kristna: 139 000
 • Religion: Islam
 • Statsskick: Republik / Enhetsstat
 • Förföljelsens grundorsak: Islamistiskt förtryck / Diktatorisk paranoia


Rapporter   Artiklar   Böneämnen
 

Kristna i Algeriet möter allvarligt förtryck när de ska uttrycka sin tro, både från familjen, samhället och staten.

De flesta algeriska kristna är konvertiter med muslimsk bakgrund. De riskerar att möta diskriminering, trakasserier och påtryckningar att återvända till islam av både familjemedlemmar och samhället i stort. På senare tid har kristna i allt större utsträckning upplevt att restriktioner och påtryckningar från statliga tjänstemän ökat, för att förmå dem att avsäga sig sin kristna tro. Många av dessa tjänstemän uppges stå under inflytande från radikala islamiska lärare.

Det finns också lagar som begränsar gudstjänstlivet för traditionella kristna samfund och andra icke-muslimer. Bland annat är det förbjudet att ”rubba en muslims tro” eller det som kan användas som ”medel för att förleda en muslim i syfte att få personen att konvertera till en annan religion”. Dessa lagar är relativt vaga, och används därför för att komma åt och trakassera kristna.

Under rapporteringsperioden för årets World Watch List har de 16 kyrkor som tidigare tvingats stänga inte fått öppna igen, utan ytterligare fler kyrkor har tvingats stänga.

 

Vad har förändrats under 2022?

Förföljelsen har förvärrats avsevärt under det senaste året och kristna har blivit mycket sårbara för statliga påtryckningar, till detta förekommer de påtryckningar som kristna konvertiter möter från familj och närsamhället. Förra året åtalades och dömdes minst tio kristna på grund av att de ”arrangerat gudstjänst utan godkännande”, ”rubbat en muslims tro” eller för ”förgiftning av ungdomars sinnen”.

Vissa av dessa lagar som de anses ha brutit mot vaga i sin formulering och missbrukas ofta av domstolarna. Regeringen har aktivt arbetat för att underminera kyrkan i Algeriet, bland annat genom att beordra stängning av flera församlingar, som tvingats upphöra med sin verksamhet.

 

Så utsätts olika grupper

Kristna drabbas hårt av förföljelsen, framför allt på landsbygden och i de mer religiöst konservativa delarna av landet. Under 1990-talet fungerade dessa regioner som ett fäste för islamistiska rebeller i kampen mot regeringen. Konvertiter från islam är särskilt utsatta för förföljelse - i praktiken omfattar detta de flesta kristna algerier.

 

 • Privatlivet
  14,1
  MAX = 16,7

 • Familjelivet
  14,1
  MAX = 16,7

 • Sociala nätverk
  11,5
  MAX = 16,7

 • Livet som medborgare
  13,7
  MAX = 16,7

 • Kyrkolivet
  15,1
  MAX = 16,7

 • Förekomst av våld
  4,8
  MAX = 16,7

 • 73
  MAX = 100

Så tar vi fram WWL


© 2017-2023 Copyright Open Doors Sverige